Cristin-prosjekt-ID: 455618
Sist endret: 19. november 2016, 10:26

Cristin-prosjekt-ID: 455618
Sist endret: 19. november 2016, 10:26
Prosjekt

Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap

prosjektleder

Herner Sæverot
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet “Pedagogikk og pedagogikkvitenskap” tar sikte på å drøfte, utvide og fornye disiplinen og faget pedagogikk, samt gjøre faget relevant for praksisfeltet, den nye femårige lærerutdanningen og PhD.-programmet (Studier av danning og didaktiske praksiser). Prosjektets deltakere bidrar med ulike perspektiver på pedagogikk, det vil si perspektiver som åpner for en skole som skaper kontakt og engasjement til selve livet, utover en skole som kun skaper kontakt med en abstrakt fagverden. Samtidig er prosjektets målsetting å komme bort fra den allmenne idéen om at pedagogikk er et bindestreksfag, hvor pedagogikk oppfattes som et supplement for filosofi, psykologi, sosiologi, historie etc. Prosjektet vil bli publisert som en antologi, med Prof. Dr. Herner Sæverot og Prof. Dr. Tobias C. Werler som redaktører.

Tittel

The Language of Pedagogy. Knowledge Forms in Science of Pedagogy

Vitenskapelig sammendrag

The research project “Pedagogikk og pedagogikkvitenskap” aims to discuss, expand and renew the discipline of “pedagogikk”, whilst making the discipline relevant for the field of practice, the new five-year teacher education programme, and the PhD.-programme (Bildung and pedagogical practices). The participants of the project contribute with different perspectives on “pedagogikk”, i.e., perspectives which give room for a school that connects the pupils to life itself, beyond a school that only creates contact with an abstract world. Another objective is to get away from the common idea that “pedagogikk” is a hyphen discipline, in which “pedagogikk” is considered a supplement to philosophy, psychology, sociology, history etc. The project will be published as an anthology, with Prof. Dr. Herner Saeverot and Prof. Dr. Tobias C. Werler as editors.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Herner Sæverot

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Leikvoll Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Vibeke Solsvik Foldnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Bente Isabell Borthne Hvidsten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Helge Holgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »