Cristin-prosjekt-ID: 455621
Sist endret: 26. januar 2016, 14:48

Cristin-prosjekt-ID: 455621
Sist endret: 26. januar 2016, 14:48
Prosjekt

Ekfrastisk diktning i nordisk tekstkultur i et historisk perspektiv

prosjektleder

Kristel Zilmer
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
55 58 57 99
Sted
Kristel Zilmer

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ekfrastisk diktning i nordisk tekstkultur i et historisk perspektiv

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål å utforske forholdet mellom poesi og bildekunst, ord og bilde i ulike tidsperioder, på grunnlag av kunstverkbeskrivelser vi møter i et utvalg nordiske dikt. 

Prosjektet belyser ulike syn på forholdet mellom diktning og kunst ved å analysere lyriske tekster som inneholder såkalte ekfraser, verbale framstillinger av kunstverk. Tekstene stammer fra ulike tidsperioder – fra middelalderen (norrøn kultur) fram til vår (post)moderne digitale tidsalder. I tillegg til en teoretisk diskusjon reflekterer prosjektet rundt samspillet mellom diktning og kunst i et danningsperspektiv.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet studerer ekfrastisk diktning i nordisk tekstkultur og fokuserer på framstillingen av forholdet mellom poesi og bildekunst, ord og bilde, på grunnlag av lyriske ekfraser som stammer fra ulike tidsperioder og representerer forskjellige kulturelle diskurser – fra middelalderen (norrøn kultur) fram til vår (post)moderne digitale tidsalder. I tillegg til å analysere et utvalg lyriske ekfraser som kulturhistoriske og estetiske artefakter, vil prosjektet drøfte endringer i teoretiske tilnærminger til ekfrasebegrepet og gjennom dette belyse varierende syn på forholdet mellom diktning og kunst. Den teoretiske diskusjonen er kombinert med en didaktisk refleksjon rundt ekfrase som en formidlingssjanger, og samspillet mellom diktning og kunst i et danningsperspektiv, med fokus på bl.a. litterære og kunstfaglige perspektiver i arbeid med tekster der tekstopplevelsen er av multimodal art.

Tittel

Ekphrasis in Nordic Textual Culture – Historical Perspectives

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the project is to study ekphrasis as a phenomenon in Nordic textual culture, focusing upon the relation between representations of the verbal and the visual on the basis of lyrical ekphrases from various periods of time (from the Old Norse period till modern digital era). In addition to the analysis of a selection of lyrical ekphrases, the project will also explore changes in theoretical approaches to ekphrasis, and discuss ekphrasis as a mode of cultural dialogue.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristel Zilmer

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Den multimodale middelalderen – i klasserommet og utenfor.

Zilmer, Kristel. 2015, FoU konferanse "Lærerprofesjonens mangfold og muligheter". HVLFaglig foredrag
1 - 1 av 1