Cristin-prosjekt-ID: 455622
Sist endret: 29. juni 2017 08:41

Cristin-prosjekt-ID: 455622
Sist endret: 29. juni 2017 08:41
Prosjekt

Lesing og skriving i middelalderens Bergen

prosjektleder

Kristel Zilmer
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lesing og skriving i middelalderens Bergen

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker runeinnskrifter fra middelalderens Bergen. Runeinnskriftene fra Bryggen er et viktig språk- og kulturhistorisk kildemateriale. Prosjektet analyserer de bevarte innskriftene som uttrykk for skriftkultur  og studerer lesing og skriving i middelalderens Bergen. I tillegg dras det tekstkulturelle paralleller til nåtidige praksiser.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker middelalder-literacy på grunnlag av runeinnskriftene som er bevart fra Bryggen i Bergen. Bryggeninnskriftene utgjør et autentisk språklig, historisk og kulturelt kildemateriale, og de kan karakteriseres som sentrale kulturbærende tekster både i norsk og internasjonal sammenheng. Prosjektet utforsker arten av skriftkyndighet som Bryggeninnskriftene gir uttrykk og utbredelsen av skrivekompetanse og tekstkulturelle praksiser i middelalderen. ‘Skriving’ og ‘lesing’ oppfattes som både praktiske ferdigheter og teoretiske konsepter i deres historiske kontekst. Prosjektet bygger videre på tidligere og pågående studier innenfor feltet eldre tekstkultur og skriftkulturelle studier. Det utgjør et ledd i arbeid med formidling og publisering av det historisk viktige Bryggen-korpuset og vil bidra til økt kunnskap om lesing, skriving og runekyndighet i middelalderen. Dette er temaer som er av allmenn interesse både i norsk og internasjonal kontekst.

Tittel

Reading and Writing in Medieval Bergen

Vitenskapelig sammendrag

The project explores medieval runic literacy on the basis of runic inscriptions from Bryggen in Bergen. Bryggen inscriptions form an important authentic source material, well known both in the Norwegian as well as the international context. The project places emphasis upon the analysis of types and stages of writing and reading as well as various textual-cultural practices that the runic inscriptions from Bryggen bear evidence to. In this manner the project will contribute to ongoing research into the nature of medieval literacy. The project will explore 'reading' and 'writing' as practical skills and theoretical concepts - in relation to their historical context. The project sees as its ambition to publish and mediate knowledge of the historically important Bryggen-material to the broader public, raising their awareness of the historical sides of reading, writing and runic literacy.  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristel Zilmer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Ingvil Brugger Budal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Lesing og skriving i middelalderens Bergen.

Zilmer, Kristel. 2016, Skolebesøk, formidling. HVLFaglig foredrag

Vil du lære å skrive runeskrift?

Zilmer, Kristel; Heide, Eldar; Neteland, Randi; Rønning, Morten; Selås, Magnhild; Ytreland, Stina; Gregersen, Andreas Skiri. 2016, Forskningsdagene i Bergen 2016. Forskningstorget. HVL, UIBPopulærvitenskapelig foredrag

"Dette ristet en blind mann" Å møte runeristere fra middelalderens Bergen.

Zilmer, Kristel. 2016, Seminar, forskergruppe i middelalderfilologi. HVLVitenskapelig foredrag

Lesing og skriving i middelalderens Bergen.

Zilmer, Kristel; Budal, Ingvil Brugger. 2016, Skulebesøk, formidling. NLA, HVLFaglig foredrag

Reading and Writing in Medieval Bergen.

Zilmer, Kristel; Budal, Ingvil Brugger. 2016, Skulebesøk, formidling. NLA, HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »