Cristin-prosjekt-ID: 455737
Sist endret: 11. november 2015, 18:53

Cristin-prosjekt-ID: 455737
Sist endret: 11. november 2015, 18:53
Prosjekt

Matematikkglede

prosjektleder

Silke Lekaus
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emneord

Matematikkdidaktikk • Argumentasjon • Matematikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. januar 2015 Slutt: 5. februar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Matematikkglede

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar for seg elevers utprøving av matematikkens egenart gjennom arbeid med utforskning, hypotesedanning, matematisk argumentasjon og begynnende bevisføring.  Det gjøres med elever i grunnskolen, fortrinnsvis på mellomtrinnet. Matematikkglede forstås som gleden over å oppdage logiske sammenhenger. De fleste oppgavene er inspirert av en metode kalt imaginære dialoger, som er en form for matematisk skriving, der problemstillinger blir presentert til elevene i form av skriftlige dialoger som elevene skal videreføre. Samtidig vil vi teste ut ulike metoder å arbeide med bevis på. Datainnsamlingen består av observasjon i klasserommet, videofilming av elevarbeid i grupper og de matematiske tekstene som elevene produserer. Vi ønsker å undersøke hva som motiverer elevene til å gå inn i en argumentasjonsprosess. Vi analyserer videre hvilke resonneringsformer elevene velger, om de klarer å utnytte faktakunnskaper i bevisføring og bygge opp deduktiv argumentasjon med flere steg. Forskningsprosjektet har elementer fra klasseromsforskning og aksjonsforskning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Silke Lekaus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

Gjert Anders Askevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Dimostrazioni in matematica nella scuola dell'obbligo attraverso la scrittura di dialoghi (Matematiske bevis i grunnskolen gjennom dialogskriving).

Lekaus, Silke. 2015, Seminario di Matematiche complementari Federigo Enriques. HVLFaglig foredrag

Dialogues as an instrument in Mathematical reasoning.

Lekaus, Silke; Askevold, Gjert-Anders. 2015, CIEAEM67 (TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS: Resources and obstacles). HVLVitenskapelig foredrag

Med elevernas egna argument.

Askevold, Gjert-Anders; Lekaus, Silke. 2015, Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning. HVLFagartikkel

Matematisk argumentation genom imaginära dialoger.

Askevold, Gjert-Anders; Lekaus, Silke. 2015, Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning. HVLFagartikkel

Elevar sitt arbeid med matematisk argumentasjon.

Askevold, Gjert-Anders; Lekaus, Silke. 2015, Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. HVLFagartikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »