Cristin-prosjekt-ID: 455752
Sist endret: 29. januar 2020, 14:49

Cristin-prosjekt-ID: 455752
Sist endret: 29. januar 2020, 14:49
Prosjekt

Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care

prosjektleder

Marit Graue
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 16.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 221065

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Kompleks intervensjon

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care

Vitenskapelig sammendrag

In line with the rapidly growing ageing population, as well as the increasing number of people with diabetes, maintaining high-quality health care services and ensuring proper workforce competencies are challenging.  This project intends to expand the evidence-based decision base for innovation in patient self-management competencies and to advocate the renewal of health care providers' professional delivery of diabetes care and management. Web-based interventions have the potential to develop a more modern, dynamic and flexible diabetes care based on the individuals’ needs, which in turn, can increase people with type 2 diabetes motivation for diabetes management. An intervention study, based on self-determination theory, has been designed to promote patients' diabetes management and empowerment and is currently being tested in a feasibility study. In special care, data has been collected to analyze characteristics and referral data of people with diabetes-related foot ulcers attending specialist health care settings. These results are useful in determining and planning how health care personnel can contribute to strategies to promote health and prevent diseases among people with diabetes who are at risk of foot ulcers. These results will also inform an ongoing telemedicine follow-up care intervention for people with diabetes-related foot ulcers in municipal primary health care in collaboration with specialist health care. Data collection is also ongoing in two sub-studies in home care service. The first study aims to assess diabetes prevalence in the home care service population. The second examines to what degree diabetes treatment goals are reflected in home care services records. Qualitative data are collected in all parts of the project to explore patient experiences, as well as experiences and challenges health care professionals face, in implementing complex interventions and evidence-based guidelines. User involvement is emphasized in all phases of the research project.

Tittel

Diabeteskompetanse hos brukere og helsepersonell - en forutsetning for god egenomsorg og en kunnskapsbasert helsetjeneste

Vitenskapelig sammendrag

Med en stadig økende andel eldre i befolkningen og økt diabetesprevalens, er det en utfordring å sikre en helsetjeneste av høy kvalitet og med tilstrekkelig diabeteskompetanse hos brukere og helsepersonell.  Prosjektets hovedmål er å bidra til å bedre kvaliteten på helsetjenester til personer med diabetes og bedre koordinerte helsetjenester. Hensikten er å utvikle ny kunnskap om ulike sider ved diabetesbehandlingen, kompetanseutvikling hos brukere og helsepersonell og effekt av tiltak med bruk av ny teknologi og web-baserte løsninger for å fremme en kunnskapsbasert helsetjeneste. Gjennom utprøving av en web-basert modell for støtte og veiledning til egenomsorg ved fastlegekontor, vil prosjektet gi ny kunnskap om utfordringer med å leve med type 2 diabetes og egenhåndtering av sykdommen. Vi vil også få kunnskap om helsepersonells erfaringer og utfordringer ved bruk av en web-basert veiledningsmodell i allmennpraksis.  I spesialisthelsetjenesten er det samlet inn data for å undersøke hva som kjennetegner personer med diabetes som blir henvist til spesialisthelsetjenesten med diabetes fotsår, samt brukeres erfaringer med helsetjenestetilbudet de mottar. Disse resultatene er nyttige i den videre planleggingen av helsetjenestene for personer med risiko for å utvikle diabetes fotsår. Det informerer også en pågående intervensjon med innføring av et telemedisinsk behandlingstilbud til personer med diabetesfotsår i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Datasamling pågår også i to delstudier i kommunehelsetjenesten. I det første undersøkes diabetesprevalens blant personer som har vedtak om hjemmesykepleie, sammenhenger mellom omsorgsbehov, funksjonsnivå og helse og dokumentasjon i hjemmetjenestene. I det andre er det fokus på faktorer som hindrer og fremmer implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer og fagprosedyre for behandling av diabetes i sykehjem. Det samles inn kvalitative data i alle deler av prosjektet, både fra brukere og helsepersonell, for å få ny kunnskap om erfaringer og utfordringer ved implementering av komplekse intervensjoner og kunnskapsbaserte retningslinjer. Brukerinvolvering er vektlagt i alle faser av prosjektet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Graue

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen

Morten Aarflot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsavdelingen ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Silje Stangeland Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Therese Thuen Davies

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Effect of a Telemedicine Diabetic Foot Ulcer Intervention on Health and Well-being: A Cluster Randomized Controlled Trial .

Iversen, Marjolein M.; Igland, Jannicke; Smith-Strøm, Hilde; Østbye, Truls; Tell, Grethe Seppola; Skeie, Svein; Cooper, John G.; Hausken, Marie Fjelde; Graue, Marit. 2019, The American Diabetes Association's 79th Scientific Sessions. SUS, DU, HVL, UIBPoster

Telemedisinsk oppfølging i primærhelsetjenesten – et supplement til dagens praksis? .

Iversen, Marjolein M.. 2019, Nasjonalt Diabetesforum. HVLVitenskapelig foredrag

Diabetes fotsår; telemedisinsk oppfølging og sårtilheling .

Smith-Strøm, Hilde; Iversen, Marjolein M.. 2019, Nasjonalt Diabetesforum. HVLVitenskapelig foredrag

Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår – et alternativ til dagens praksis? .

Iversen, Marjolein M.; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Smith-Strøm, Hilde; Skeie, Svein; Cooper, John G.; Graue, Marit. 2019, Best Practice – Diabetes/Hjerte-karsykdommer. SUS, HVLPopulærvitenskapelig artikkel

En enkel undersøkelse kan redde tær, føtter og liv for de med diabetes .

Berg, Tore Julsrud; Iversen, Marjolein M.. 2019, Forskning.no. UIO, HVLKronikk
1 - 5 av 151 | Neste | Siste »