Cristin-prosjekt-ID: 455759
Sist endret: 27. januar 2015, 12:49

Cristin-prosjekt-ID: 455759
Sist endret: 27. januar 2015, 12:49
Prosjekt

Lydfiler som redskaper til forbedring av sangferdigheter – Del 3: Videre veiledning og oppsummering av prosjektet (2014 – 2015)

prosjektleder

Anne Kristine Wallace Turøy
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkpedagogikk • Musikkvitenskap

Emneord

sangferdigheter • lydfiler

Kategorier

Prosjektkategori

  • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
55 58 57 93
Sted
Anne Kristine Wallace Turøy

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2014 Slutt: 15. august 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lydfiler som redskaper til forbedring av sangferdigheter – Del 3: Videre veiledning og oppsummering av prosjektet (2014 – 2015)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en videreføring og avslutning av «Lydfiler som redskaper til forbedring av sangferdigheter – Del 1 og 2». Våren 2014 ble 2 nye deltakere rekruttert og nytt materiale ble produsert. Artikkel er under utarbeiding.

Metode

Intervju, individuell sangveiledning via lydfiler og korrespondanse, evaluering av eksamensinnspillinger fra nye studentgrupper for økt kunnskapstilfang

Tittel

Soundfiles as tools for improving poor pitch singing - part 3: Further instruction and summary of the project (2014 – 2015)

Vitenskapelig sammendrag

The project builds on and finishes Soundfiles as tools for improving poor pitch singing - part 1 and 2. In spring 2014, 2 new participants were recruited and new tools were developed. Article writing is in progress.

Metode

Interview, individual singing instruction through soundfiles and correspondence by e-mail, assessment of new exam recordings for accumulating new knowledge

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristine Wallace Turøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1