Cristin-prosjekt-ID: 455766
Sist endret: 7. april 2016 08:12
Cristin-prosjekt-ID: 455766
Sist endret: 7. april 2016 08:12
Prosjekt

Mannlege studentar møter barnehagelærarutdanninga

prosjektleder

Svein Ole Sataøen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Likestilling • Kjønn og arbeid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 1. august 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mannlege studentar møter barnehagelærarutdanninga

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål, gjennom ulik type fagleg aktivitet lokalt, å følgje opp det arbeidet Kunnskapsdepartementet gjer for å få fleire menn til barnehagelærarutdanninga og til barnehagearbeid.

Utdanningsinstitusjonane har eit særleg ansvar når det gjeld rekruttering av mannlege førskulelærarstudentar. I tillegg skal dei også arbeide aktivt med å leggje til rette gode studievilkår for dei mannlege studentane i utdanninga, og slik auke sjansen for god studiegjennomføring.

Med bakgrunn i denne målsetjinga har det vore sett i verk ulike organisatoriske og faglege tiltak retta mot dei mannlege studentane det første studieåret. I tillegg til det har bakgrunnen deira og motivasjonen deira for val av utdanning vore kartlagt. Oppsummeringane av dette arbeidet er formidla i artiklar, rapportar og bokkapittel.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Svein Ole Sataøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Vigdis Foss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Menn i barnehage.

Opsahl, Jon Peder; Sataøen, Svein Ole. 2016, HVLIntervju

Var eneste mannlig ansatt i over 20 år.

Opsahl, Jan Petter Horn; Sataøen, Svein Ole. 2016, HVLIntervju

Menn i barnehagelærarutdanninga.

Foss, Vigdis; Sataøen, Svein Ole. 2015, Fagkveld for mannlege studentar. HVLFaglig foredrag

Mannlege barnehagelærarstudentar møter praksis.

Sataøen, Svein Ole; Foss, Vigdis. 2012, Fagseminar for studentar. HVLFaglig foredrag

Menn i barnehage og førskolelærerutdanning.

Sataøen, Svein Ole; Foss, Vigdis. 2013, Fagseminar for studentar. HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »