Cristin-prosjekt-ID: 455883
Sist endret: 28. januar 2015 09:50
Cristin-prosjekt-ID: 455883
Sist endret: 28. januar 2015 09:50
Prosjekt

Community Developent - goats for Orphans and Action learning (CD-GOAL)

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Tidsramme

Beskrivelse

  • Engelsk

Tittel

Community Developent - goats for Orphans and Action learning (CD-GOAL)

prosjektdeltakere