Cristin-prosjekt-ID: 455898
Sist endret: 30. januar 2017, 08:39

Cristin-prosjekt-ID: 455898
Sist endret: 30. januar 2017, 08:39
Prosjekt

Korleis jobbe betre samen om Inn på tunet tilbod?
- Eit samarbeidsprosjekt mellom kommunar og FoU-miljø for betre tverrfagleg samordning av velferdstenester på gard

prosjektleder

Finn Ove Båtevik
ved Møreforsking

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Møreforsking

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Aktivitetslære • Fysioterapi

Emneord

Rusmiddelbruk • Demens • Arbeid og psykisk helse • Grønn omsorg

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2014 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Korleis jobbe betre samen om Inn på tunet tilbod?
- Eit samarbeidsprosjekt mellom kommunar og FoU-miljø for betre tverrfagleg samordning av velferdstenester på gard

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er eit samarbeid mellom tre kommunar i Hordaland og FoU-miljøa Møreforsking og Høgskolen i Bergen om samhandling mellom kjøper og tilbyder av Inn på Tunet (IPT), kvalitetssikra og tilrettelagte velferdstenester på gard. Innovasjonsprosjektet har særlig fokus på organisering av tenestene. Kvinnherad, Voss og Bergen kommune skal være case kommunar.

 

Prosjektet tar sikte på å oppnå innovasjon i måten tenestene vert organisert på, særlig korleis avtalane vert etablert. Forskinga viser at sjølv kjøparane ikkje er einige om kva  IPT er, noko som skaper utfordringar knytt til kjøp av tenester, sidan fullt utbytte av tenestene fordrar at ein vet kva ein skal be om. Målet for forskingsprosjektet er å gi betre forståing av korleis dei tre kommunane organiserer IPT-tilbodet, både frå kommunane og tilbydaranes perspektiv, og å bidra til endring av tenestetilbodet i tråd med kunnskapen frå forskinga. Dette vil omfatte å studere organisering av tenestene, sakgang, tilbydars rolle og erfaringar, og deltakarane sine roller og erfaringar, og intervjue eit utval frivillige som jobbar på gardane. For å forstå organiseringa vil vi nytte case studiar, dokumentanalyse, samhandlingsdata og intervjudata, og observasjonsdata frå gardane som tilbyr Inn på tunet-tenester. Innovasjonen i kommunane skal realiserast gjennom å systematisere erfaringane frå prosjektkommunane og nabofylka, og vidareutvikle tilbodet basert på forskingsfunna.

Tittel

Working together for better welfare services on farms How can welfare services on “Inn på tunet” farms be improved? An action-learning project to better multidisciplinary and cross sectorial coordination of welfare services on farms

Vitenskapelig sammendrag

Partners in the action-learning project are three municipalities in Western Norway; Kvinnherad, Voss and Bergen, and Høgskolen i Bergen and Møreforskning AS. The field of interest is welfare services on farms, documented and quality assured services according to national standards and audits (KSL standards). The main aim of the project is to learn more about how purchasers and service providers cooperate and how the contracts between the stakeholders are negotiated and implemented. Organisation of the services is of particular interest, as is the opinions and experiences of the service recipients.

The outcome of the project is expected to be innovation in organisation, cooperation and contractualisation. Existing knowledge shows that buyers differ in their opinion on nature and farm based welfare services, and that this is a constraint on commissions, cooperation and utilisation of nature-based welfare services. Service recipients are at risk for not being offered suitable services, as well as of being subject to services not individually tailored or appropriate.

The “Working together for better welfare services on farms” project aim at delivering knowledge that can be used to improve service provision, and increase outcomes for participants.

The project methodology is action-learning and case studies. Working seminars with providers and buyers and other stakeholders are held interchangeable with case studies data production: participant observation at farms, interviews with providers, buyers, service recipients, participants, volunteers, and document analysis. The knowledge produced is consecutively brought back to the stakeholder, to facilitate running improvements. 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Finn Ove Båtevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Møreforsking

Rita Agdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Tobba Therkildsen Sudmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Ingebjørg Træland Børsheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Lars Julius Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Møreforsking
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

It’s all about being a farmhand. About day care at farms for people with dementia.

Sudmann, Tobba Therkildsen; Børsheim, Ingebjørg Træland. 2016, Den nordiske velferdsstats tause omsorgsfelt. HVLVitenskapelig foredrag

"Being a farmhand makes all the difference". Adult day care on farms in Norway.

Børsheim, Ingebjørg Træland; Sudmann, Tobba Therkildsen. 2016, 1st COTEC-ENOTHE Congress. HVLVitenskapelig foredrag

Samarbeid om Inn på tunet - Utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester.

Giskeødegård, Marte Fanneløb; Sudmann, Tobba Therkildsen; Halvorsen, Lars Julius; Børsheim, Ingebjørg Træland; Agdal, Rita; Båtevik, Finn Ove. 2016, HVO, MF, HVLRapport

Tenk at jeg kan få ri! Hesteassisterte aktiviteter for ungdom og voksne med rusrelaterte problemer.

Sudmann, Tobba Therkildsen; Agdal, Rita. 2015, Psyke & Logos. HVLVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4