Cristin-prosjekt-ID: 455920
Sist endret: 29. januar 2020, 21:33

Cristin-prosjekt-ID: 455920
Sist endret: 29. januar 2020, 21:33
Prosjekt

Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodikk

prosjektleder

Tom Lund
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodikk

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål

Prosjektet har til hensikt å ta for seg ulike didaktiske praksiser innenfor friluftslivsundervisning med skoleelever på 5-7 trinn, prøve ut og vurdere ulike undervisningsmetoder i kano/kajakk. Forskningsprosjekt tar tak i rammer for å benytte blå grønne strukturer og undervisningsmetoder. Konkret brukes kano/kajakk til innlæring av prosedyrer for redning. Innlæring gjennom visuell instruksjon, auditiv instruksjon, film, gjøre – kroppslig.

 

Om prosjektet

Prosjektet handler om faglighet i friluftsliv og er knyttet til skolefagene kroppsøving og naturfag. I undervisning og formidling benyttes ulike typer didaktiske praksiser. Didaktiske praksiser blir utviklet i samspill mellom lærende og lærere.

 

Forskningsspørsmål:

Vil det være forskjell på hvordan elever utfører og husker kameratredning i kajakk.

Avhengig av om elevene:

I          Ser på instruksjon, live, og deretter selv får prøve med veiledende kommentarer

II         Ser på instruksjons DVD som også har innleste kommentarer, deretter gjennomfører

III       Utfører redning uten noen form for instruksjon

 

Status for prosjektet pr. 1.2.2016

 • 2013-2014 – Oppstart, prosjektbeskrivelse og planlegging
 • 2014: Instruksjons DVD spilt inn med bl.a. midler fra HiB Senter for nye medier
 • 2014: Redigering pågår og ferdigstilles
 • 2015: Gjennomføring av pilot med en gruppe elever på sjette trinn..
 • 2015: Datainnsamlingen med 40 elever fra 6 trinn
 • 2016: Retest vår
 • 2016-2017: Analyser, resultatpresentasjon
 • 2016-2017: Publiseringer

Metode

Mixed Methods

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tom Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Karl-Ingolf Løtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Karstein Erstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodikk.

Henriksen, Anne; Løtveit, Karl; Lund, Tom; Erstad, Karstein; Hallås, Bjørg Oddrun. 2015, Fou konferanse. HVLFaglig foredrag

Kameratredning i kajakk.

Løtveit, Karl; Erstad, Karstein; Henriksen, Anne; Lund, Tom; Hallås, Bjørg Oddrun. 2014, HVLDigitale læremidler
1 - 2 av 2