Cristin-prosjekt-ID: 455927
Sist endret: 29. januar 2016, 13:31

Cristin-prosjekt-ID: 455927
Sist endret: 29. januar 2016, 13:31
Prosjekt

Ta naturen tilbake

prosjektleder

Karen Vibeke Klepsvik
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Flerkulturalitet • motorikk • Naturfagdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 9. desember 2011 Slutt: 30. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ta naturen tilbake

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål

 1. Vi ønsker å følge prosessen med å flytte de fysiske grensene for barna og de psykiske grensene for personale, foreldre, barnehageeier og lekeplasskontrollører i en prosess der vi øker de motoriske utfordringene for barna i en barnehage.

Om prosjektet

 1. Barnehagen ligger i et motorisk utfordrende skrått naturterreng, hvor nesten alle motoriske utfordringer var omgitt av gjerder og derved gjort utilgjengelig for barna og deler av personalet og foreldrene var bekymret for barnas sikkerhet på uteområdet.

 2. I løpet av 2013 og 14 har vi i samarbeid med personalet i barnehagen åpnet opp områdene ved å fjerne gjerder. Utsatte punkter ble sikret på måter som sikret barnas tilgang til de motoriske utfordringene som lå i området. I fortsettelsen av prosjektet vil vi ytterligere øke barnas motoriske utfordringer og naturfaglige kunnskap gjennom turer til barnehagens naturområder. I første del av prosjektet var barnehagens personale vår viktigste samarbeidspartner, mens foreldrene ble informert etter hvert som prosjektet skred fram. I neste fase av prosjektet ønsker vi å involvere foreldrene aktivt med på turer i naturområder.

 3. Mange barnehager har en tradisjon på å bruke nærmiljøet aktivt, det som gjør dette prosjektet spesielt spennende er at denne barnehagen har over 90 % flerkulturelle barn. Mange av barnehagens familier har derfor en annen tilnærming til bruk av naturområder enn det vi ofte forbinder med norsk friluftsliv. Ved å inkludere foreldrene ønsker vi å undersøke hvordan vi kan tilpasse et opplegg slik at det inkluderer ulike kulturers tilnærming til natur. Vi ser på dette som et pilotprosjekt for å identifisere aktuelle problemstillinger rundt flerkulturelle barn i barnehager med en «norsk» friluftslivstradisjon.

Resultater fra prosjektet ble publisert i kapittelet "Ta naturen tilbake" i 2015, nå arbeider vi videre med å sette stoffet inn i en internasjonal sammenheng .

Metode

Mixed methods.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karen Vibeke Klepsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Marianne Presthus Heggen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Ta naturen tilbake i barnehagen.

Klepsvik, Karen; Heggen, Marianne Presthus. 2015, Fagbokforlaget. HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Friluftsliv for alle – i et flerkulturelt perspektiv.

Klepsvik, Karen; Heggen, Marianne Presthus. 2015, FOU-konferansen på AL. Lærerprofesjonens mangfold og muligheter. HVLVitenskapelig foredrag

(Fler)kulturelt friluftsliv(?).

Klepsvik, Karen; Heggen, Marianne Presthus. 2015, Kurs for SFO ved Slettebakken skole. HVLFaglig foredrag

(Fler)kulturelt friluftsliv(?).

Heggen, Marianne Presthus; Klepsvik, Karen. 2015, Kurs for lærere ved Slettebakken skole. HVLFaglig foredrag

Uteliv og friluftsliv i en barnehage med overveiende flerkulturelle barn.

Heggen, Marianne Presthus; Klepsvik, Karen. 2015, Kompetanse for Mangfold. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »