Cristin-prosjekt-ID: 455928
Sist endret: 1. februar 2016, 11:12

Cristin-prosjekt-ID: 455928
Sist endret: 1. februar 2016, 11:12
Prosjekt

Er 2-åringene så aktive som vi tror?

prosjektleder

Anne Henriksen
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 1. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Er 2-åringene så aktive som vi tror?

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn for prosjekt:

Prosjektet er et delprosjekt i forskningsgruppen Studier innen idrett, kroppsøving og helse

Forskningsspørsmål: Oppfyller 2 åringene ved småbarnsavdelinger i ulike barnehager Helsedirektoratets anbefalinger i forhold til fysisk aktivtet?

Vi ønsker å kartlegge om 2 åringer på småbarnsavdelinger i ulike barnehager oppfyller kriteriene som Helsedirektoratet har lagt ut om fysisk aktivitet pr i dag, http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/nye-nordiske-neringsstoffanbefalinger-.aspx

Oppfyller de kravet i barnehagen? Det er gjort flere kartleggingsstudier på barn ved bruk av akselerometer (Løndal, K. & Bergsjø, C.H. 2007, Giske R., Tjensvoll M., Dyrstad S. M 2010), men ikke med så små barn som vi ønsker å kartlegge. Hvorfor 2 åringen? Pr dags dato har vi omtrent full barnehagedekning. Dvs. si at det har kommet en stor andel små barn i barnehagen. Små barn er aktive av natur, hvis de får muligheten til å bevege seg. Er 2 åringen så aktivt som vi faktisk tror? Ut i fra den infoen vi har pr dags dato finnes det ingen tilsvarende studier på så små barn. Vi tenker oss en longitudinell studie over tre år. Observasjon og testing av de samme barna som 2 og 5 åringer.

Nåværende status:

Datainnsamlingen ble gjennomført i juni i 2015. Bearbeiding av data er i gang, og vi er i rute i forhold til oppsatt plan for prosjektet.

Samarbeidspartnere:

6 barnehagelærere og ca. 30 barn fra 6 ulike barnehager.

Høgskolen i Bergen v/ høgskolelektor Anne Henriksen, førsteamanuensis  Hilde Gundersen og høgskolelektor Karen Klepsvik

Høgskolen i Oslo og Akershus v/ dosent, ph.d Knut Løndal

Prosjektperiode:

Tidsramme for prosjektet: 3 år; Høst 2014 – vår 2017

Vår 2015:

Innsamling av data ved hjelp av observasjon og akselerometer.

Høst 2015:

Bearbeide data.

Vår 2016:

Starte og skrive en artikkel.

Vår 2017:

Publisere artikkelen i tidsskriftet Nordisk barnehageforskning

Vår 2018:

Reteste barna.

Og skrive en ny artikkel basert på siste datainnsamling. Publisere artikkelen i tidsskriftet Nordisk barnehageforskning.

Hva forventer vi å oppnå med prosjektet:

Finne ut om 2 åringer er så aktiv som vi tror, og om barna på småbarnsavdelinger i barnehagen oppfyller Helsedirektoratets anbefalingene i forhold til fysisk aktivitet. Fungerer akselerometer som måleinstrument på så små barn som 2 åringer?

 

Metode

Mixed methods

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Knut Løndal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hilde Stokvold Gundersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Karen Vibeke Klepsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Er 2- åringene så aktive som vi tror?

Henriksen, Anne; Klepsvik, Karen. 2015, Fou konferanse. HVLFaglig foredrag
1 - 2 av 2