Cristin-prosjekt-ID: 456031
Sist endret: 14. februar 2019, 15:08

Cristin-prosjekt-ID: 456031
Sist endret: 14. februar 2019, 15:08
Prosjekt

Sang i danning

prosjektleder

Tiri Beate Bergesen Schei
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Musikkpedagogikk

Emneord

Musikkpraksis • Musikalsk interaksjon • Barnesanger • Musikk med de minste • Musikkdramatikk • Stemmeskam • Stemme • Høyere musikkutdanning • Musikkdidaktikk • Musikk i barnehagen • Hørelære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+4755585816
Sted
Tiri B. B. Schei

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. januar 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sang i danning

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskergruppen «Sang i danning» har tilhørighet på HVL, Institutt for kunstfag, campus Bergen. Forskergruppen har bred faglig kompetanse og erfaring med performative uttrykk.

Prosjektleder: Professor Dr. art. Tiri Bergesen Schei

Førsteamanuensis Ph.d. Silje Valde Onsrud

Førstelektor Bjørg Solsvik Åvitsland

Førstelektor Anne Kristine Wallace Turøy

Høgskolelektor Trine Daviknes

Høgskolelektor Aslaug Furholt

Gjesteforskere i 2017-18:

Førsteamanuensis Ingeborg Lunde Vestad, INN

Stipendiat Sigrid Jordal Havre, HVL

 

 

 

Overordnede mål

 • være en faglig møteplass med forpliktende ansvar

 • utforske sammenhenger mellom stemme og danning

 • motivere til forskning på betydning av vokale uttrykk i skole og fritidsaktiviteter

 • samle og gjøre tilgjengelig kunnskap om stemmebruk, sang og formidling

 • utforske sang som sammensatt kunstuttrykk, og dannings- og didaktisk potensiale i dette

 • bygge opp en felles forskningsplattform

 • samarbeide om fag- og vitenskapelige artikler og presentasjoner

 • arbeide for økt internasjonalt faglig kontaktnett

Konkretisering av mål

Vi ønsker å samle og utvikle kunnskap om sang i danningsøyemed. Stemmen er viktig som kommunikasjonsredskap med elever i skolen. Vi vil bidra med faglitteratur om sunn stemmebruk, om ulike performative uttrykk og om sammenhenger mellom stemme og følelser, muskelspenninger og konsekvenser for stemmebrukeren. Vi vil være et forum hvor sang som kulturfenomen, sang som inntrykk og uttrykk, sang som talent, sang som identitet, sang som profesjon, sang som fag, sang som lyd, teknikk og persepsjon og sang som fritidsaktivitet kan bli satt på agendaen.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tiri Beate Bergesen Schei

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Gunhild Sofie Aadland Rolfsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Lena Skjerdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Gro Espedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Aslaug Furholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

KORKAFE Dragefjellets Damekor, Trine Daviknes, dirigent.

Daviknes, Trine. 2018, HVLMusikalsk framføring
1 - 5 av 77 | Neste | Siste »