Cristin-prosjekt-ID: 456038
Sist endret: 27. februar 2020, 14:28

Cristin-prosjekt-ID: 456038
Sist endret: 27. februar 2020, 14:28
Prosjekt

DiaFOTo - Effect of telemedicine follow-up care in primary health care versus traditional follow-up in specialist health care on the healing time for diabetes-related foot ulcers – a cluster-randomized controlled trial

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 221065
 • Høgskulen på Vestlandet
  Prosjektkode: STIPENDIAT
 • Helse Vest RHF
  Prosjektkode: 911716/ 911605

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Endokrinologi • Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Telemedisin • Sår • Diabetes mellitus

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
90255044
Sted
Marjolein M. Iversen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. januar 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DiaFOTo - Effect of telemedicine follow-up care in primary health care versus traditional follow-up in specialist health care on the healing time for diabetes-related foot ulcers – a cluster-randomized controlled trial

Populærvitenskapelig sammendrag

Det fremheves i nasjonal helseplan (2007-2010) at bruk av IKT er et viktig hjelpemiddel for å nå helsepolitiske mål gjennom mer integrerte behandlings- og pleieforløp på tvers av organisatoriske skillelinjer. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert gjennom bruk av randomiserte kontrollerte studier at telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår fører til en like bra helingstid sammenlignet med tradisjonell oppfølging av fotsår i spesialisthelsetjenesten.

Denne studien vil undersøke om telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten er et likeverdig alternativ til tradisjonell poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetjenesten når det gjelder sårtilhelingstid. Studien planlegges som en klynge ("cluster") randomisert kontrollert studie (RCT).

Vitenskapelig sammendrag

The number of people with diabetes will increase considerably both globally and in Norway in the future. The extent of sequelae related to diabetes is also therefore likely to increase. Studies emphasize that diabetes-related foot ulcers represent challenges for individual people and for health care services. Health care services therefore need to be organized in the coming years such that follow-up routines enable close clinical follow-up care for people with diabetes both in primary care (community care organized at the municipal level) and in hospital (specialist care organized by the state). The National Health Plan for Norway (2007–2010) emphasized that information and communication technologies are an important way of reaching health policy aims in the course of more integrated treatment and care pathways across organizational boundaries. However, randomized controlled studies have not adequately documented that telemedicine follow-up care for people diabetes-related foot ulcers results in equivalent healing time versus traditional follow-up care in specialist health care.

This study will investigate whether telemedicine follow-up care for people with diabetes-related foot ulcers in municipal primary health care in collaboration with specialist health care is an equivalent alternative to traditional outpatient clinical follow-up in specialist health care (noninferiority trial) in relation to healing time. We will change the treatment routines for diabetes-related foot ulcers for the intervention group as an alternative to traditional follow-up in specialist health care. A nurse in municipal primary health care will use telemedicine equipment to transfer images of the foot ulcer captured by mobile telephone for assessment. The nurse can then perform wound care in accordance with the assessment of specialist health care. We have designed the main study as a cluster randomized controlled trial. The primary endpoint in the study is healing time, measured from the time the person is included in the study until the foot ulcer is healed or the study ends (after 12 months).

The project is in accordance with national guidelines and will contribute to increasing the focus on research related to integrated care.If follow-up care for diabetic foot ulcers in municipal primary health care produces healing time similar to that of specialist health care and provides positive health gains for the individual people with diabetes by increasing their satisfaction, reducing diabetes-related stress, reducing anxiety and depression symptoms and reducing sickness absence, this new model will be an alternative to the current organization of specialist health care and thus realize of the goal of coordinating and integrating health care.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marjolein Memelink Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Beate-Christin Hope Kolltveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Jannicke Igland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hilde Smith-Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Svein Skeie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Endokrinologisk ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

“Telemedicine in Diabetic Foot Care—Is this the Next Generation of Outreach?” .

Smith-Strøm, Hilde; Iversen, Marjolein M.. 2019, ADA 79th Scientific Sessions. VID, HVLVitenskapelig foredrag

Effect of a Telemedicine Diabetic Foot Ulcer Intervention on Health and Well-being: A Cluster Randomized Controlled Trial .

Iversen, Marjolein M.; Igland, Jannicke; Smith-Strøm, Hilde; Østbye, Truls; Tell, Grethe Seppola; Skeie, Svein; Cooper, John G.; Hausken, Marie Fjelde; Graue, Marit. 2019, The American Diabetes Association's 79th Scientific Sessions. SUS, DU, HVL, UIBPoster

Telemedisinsk oppfølging i primærhelsetjenesten – et supplement til dagens praksis? .

Iversen, Marjolein M.. 2019, Nasjonalt Diabetesforum. HVLVitenskapelig foredrag

Diabetes fotsår; telemedisinsk oppfølging og sårtilheling .

Smith-Strøm, Hilde; Iversen, Marjolein M.. 2019, Nasjonalt Diabetesforum. HVLVitenskapelig foredrag

Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår – et alternativ til dagens praksis? .

Iversen, Marjolein M.; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Smith-Strøm, Hilde; Skeie, Svein; Cooper, John G.; Graue, Marit. 2019, Best Practice – Diabetes/Hjerte-karsykdommer. SUS, HVLPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 41 | Neste | Siste »