Cristin-prosjekt-ID: 456055
Sist endret: 26. januar 2017 12:52
Cristin-prosjekt-ID: 456055
Sist endret: 26. januar 2017 12:52
Prosjekt

Actualize Oslofjorden

prosjektleder

Kristin Bergaust
ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design

Emneord

Samtidskunst

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. januar 2015 Slutt: 5. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Actualize Oslofjorden

Vitenskapelig sammendrag

Actualize- the relevance of art and art practice in research, society and societal innovation: working alone together  on Oslofjorden topics

Prosjektet vil  bidra til en kunstnerisk, forskningsbasert, og refleksiv praksis som svarer på begrepet Kunstnerisk Utviklingsarbeid  (KU) slik det anvendes og forstås innen rammene av det nasjonale stipendiatprogrammet, det nasjonale prosjektprogrammet og i universitets- og høyskolemiljøer ellers.

Vi ønsker å utvikle et prosjekt som setter samtidskunstuttrykk med samfunnsmessig og sosial relevans i forbindelse med et kunstnerisk forskningsbegrep med bakgrunn i HiOAs spesielle forutsetninger og samfunnsoppdrag. Vi samarbeider med interdisiplinære forskningsmiljøer ved MIT  og Harvard samt med ansatte fra nasjonale institusjoner som kunsthøgskolen i Bergen og BEK (Bergen elektroniske kunstsenter)

Vi har utviklet en søknad til Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Se http://artistic-research.no/?page_id=8  . Vi har valgt å ta utgangspunkt i Oslofjorden som et felles grunnlag som kan romme tema for undersøkende kunstnerisk praksis. Søknaden er utviklet gjennom seminarer og feltarbeid samt internasjonal kontakt. prosjektideer i et tematisk fellesskap.  Dersom vi når opp i vurderingen av en slik søknad, er det svært meritterende innenfor KU og vil dessuten medføre publisering i det internasjonale tidsskriftet Journal of Artistic Research (JAR).

“Oslofjord: randsoner/ecotones” ABSTRACT:

The concept of randsoner /ecotone  is within our project applied to the geographical area of the Oslofjord. By artistic means and methods, we will research the hybrid zones between the urban and the not urban in the Oslofjord area. This is often pinned down as peri-urban situations and seen as problematic and less culturally interesting, however important to a sustainable future.  Our perspective originates from, by and within the fjord and its boundaries.  Rather than envisioning or critiquing the quality of life embedded in the ideas of spectacular fjord views that permeates the rhetoric of Fjordbyen, Norway's largest urban development to date, we will search through the qualities to be found in more humble and alternative situations, narratives  and venues. By seeing the spatial as interlinked with the historical and social, we will concentrate on the following aspects of artistic attention areas and sensibilities  and cross-sections of these: materiality, sensory experience, performative practice, construction of narratives.

 

The core of the project is a series of field trips undertaken by a group of eight artists, coming from a diverse background of experiences and competences within the four areas mentioned above. We have a special interest in reflecting on artistic methods utilizing the diversities of the group.

 

Through research, artistic production, and a series of fieldworks, we will work on common subjects of interests through different artistic means and methods.

 

Our main outcomes will be artworks, reflections on artistic methods and at the end of three years a publication that brings together and disseminate such results through artistic reflections in  peer-reviewed formats, primarily in an international symposium and exhibitions, secondly and finally as a book documenting the project and its results.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Bergaust

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Popp Sabine

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Leif Hernes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Anneke von der Fehr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Arild Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for produktdesign ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Randsoner-Ecotones.

Bergaust, Kristin; Vatn, Gunhild; Røed, Ellen Johanne; Lossius, Trond; Von der Fehr, Anneke; Hernes, Leif. 2015, Actualize. Feltarbeid i Oslofjorden. OSLOMETFaglig foredrag
1 - 1 av 1