Cristin-prosjekt-ID: 456355
Sist endret: 30. januar 2015, 16:09

Cristin-prosjekt-ID: 456355
Sist endret: 30. januar 2015, 16:09
Prosjekt

Profesjonskompetanse i faget kroppsøving. Danning gjennom friluftslivsaktiviteten: Å finne den perfekte teltplass.

prosjektleder

Karl-Ingolf Løtveit
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Profesjonskompetanse i faget kroppsøving. Danning gjennom friluftslivsaktiviteten: Å finne den perfekte teltplass.

Tittel

Profesjonskompetanse i faget kroppsøving. Danning gjennom friluftslivsaktiviteten: Å finne den perfekte teltplass.

Populærvitenskapelig sammendrag

Artikkelen vil ta opp profesjonskompetanse gjennom å eksemplifisere dette fra faget kroppsøving og temaet friluftsliv. Gjennom eget arbeid med studenter i friluftslivsaktiviteter har studentene blitt presentert for ulike tilnærminger til undervisningen i faget. Gjennom observasjon og feltnotater er det dokumentert hvordan studenter i varierende grad utvikler egen yrkeskompetanse som en konsekvens av undervisningsmetodene. Hypotesen er følgende: for at kunnskapene og ferdighetene studentene tilegner seg gjennom studiet, skal bli til yrkesfaglig kompetanse, må læreren vise interesse for undervisningens/læringens form, og utvikler/gjennomfører en undervisning som legger til rette for at studenten kan tilegne seg kompetansen.

Metode

Deltakende observasjon

Videodokumentasjon på instruksjon

Case studie av bachelor studenter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Karl-Ingolf Løtveit

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1