Cristin-prosjekt-ID: 456356
Sist endret: 10. desember 2015, 13:57

Cristin-prosjekt-ID: 456356
Sist endret: 10. desember 2015, 13:57
Prosjekt

Barnehagelærerprofesjonalitet

prosjektleder

Magli Sofie Økland
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Narrativ analyse • Subjektivitet • Veiledningspedagogikk • Profesjonsretning i barnehagelærerutdanning • Dramapedagogikk • Danning • Praksisfortellinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Magli Sofie Økland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. januar 2015 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagelærerprofesjonalitet

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet var å bidra til bedre innsikt i sammenhenger mellom praksisarbeid, veiledning i praksis og barnehagelæreres profesjonelle danning.   Prosjektet tok i særlig grad sikte på å bidra med nye kritiske og konstruktive innsikter knyttet til praksis. 

Praksisfortelling som begrep, redskap og praksis har vært i bruk ved Høgskolen i Bergen siden Louise Birkeland først introduserte begrepet i 1996. Siden har praksisfortellinger vist seg som et svært levedyktig begrep og et produktivt redskap for læring og utvikling i barnehager og skoler, i praksisstudier i profesjonsutdanninger og i arbeidet med nyutdannede lærere i Norge og i Norden. Gruppen har innhentet et stort empirisk materiale fra studenters praksisfortellinger og fra deltakernes egne narrative beskrivelser fra egen praksis i undervisningen av barnehagelærerstudenter. Det empiriske materialet er analysert etter narrative metoder.

Prosjektet har vært organisert gjennom en rekke arbeidsseminarer. Seminarene har variert mellom leseseminarer der gruppen har lest om narrativ metode, analyseseminarer der deltakerne har arbeidet med praksisfortellinger som case for analyse,  responsseminarer og skriveseminarer der deltakerne har i mindre og større grupper presentert, fått og gitt respons på tekster. I 2013 ble prosjektet organisert som et bokprosjekt (som vitenskapelig antologi) på Fagbokforlaget.  I 2014 ble kapitlene fagfellevurdert. Hvert av kapitlene utgjør en delstudie:

Kapittel 1

Studier av narrative praksiserfaringer

Introduksjon

Elin Eriksen Ødegaard og Magli Sofie Økland

 

Kapittel 2

Kompleks subjektivitet – sikre og usikre fortellinger fra praksis

Elin Eriksen Ødegaard

 

Kapittel 3

Barnehagelærerprofesjonalitet i en vev av relasjoner

Geir Aaserud

 

Kapittel 4

Praksisfortellingsdiskurser i pedagogiske tekster.

Magli Sofie Økland

 

Kapittel 5

«Eg tar toradaren» - om selvicenesettelse, artefakter og barns erfaringer i barnehagen.

Helene Torsteinson og Janne Gjernes

 

Kapittel 6

Medstudentveiledning i et profesjonsperspektiv

Elisabeth Brun og Nina Carson

 

Kapittel 7

Praksisfortellingens profesjonalitet

Margareth Eilifsen

 

Kapittel 8

Ledelse som deltaking – studenters praksisfortellinger om å være ledere i barnehagens komplekse liv.

Wenche Aasen

 

Kapittel 9

Generalprøve på virkeligheten? - Utforsking av praksisforventninger gjennom forumteater

Mette Bøe Lyngstad

 

Kapittel 10

Vurdering av praksis – hvilke stemmer gjør vi gyldige?

Susanne Garvis

 

delstudie:

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magli Sofie Økland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Elisabeth Brun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Helene Torsteinson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »