Cristin-prosjekt-ID: 456368
Sist endret: 28. januar 2016, 18:01

Cristin-prosjekt-ID: 456368
Sist endret: 28. januar 2016, 18:01
Prosjekt

Kulturformidling gjennom uteaktiviteter i samiske barnehager

prosjektleder

Tone Aarre
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Idrettspedagogikk og -psykologi

Emneord

Flerkulturalitet • Bærekraft • Etniske minoriteter • Barnehagepedagogikk • Urfolk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. januar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kulturformidling gjennom uteaktiviteter i samiske barnehager

Populærvitenskapelig sammendrag

Kulturformidling gjennom uteaktiviteter i samiske barnehager.

Prosjektet dreier seg om å undersøke hvordan, og i hvilken grad tradisjonell samisk kunnskap og verdier knyttet til forholdet mellom mennesker og natur kommer til uttrykk gjennom uteaktiviteter i barnehager i kjernesamiske områder.

Formålet er å utvikle kunnskap som kan styrke det samiske perspektivet og utvikle det flerkulturelle innholdet i barnehagelærerutdanningen. Dette vil også kunne gi ny kunnskap om hvordan barnehagen kan tilrettelegge for barns forståelse for bærekraftig utvikling.

 

Metode

Hovedsakelig bruk av kvalitative metoder som uformelle samtaler/intervju og deltakende observasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Aarre

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Magli Sofie Økland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Torbjørn Lundhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3