Cristin-prosjekt-ID: 457092
Sist endret: 26. januar 2017, 10:41

Cristin-prosjekt-ID: 457092
Sist endret: 26. januar 2017, 10:41
Prosjekt

Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry: A Scientific and Clinical Based Approach

prosjektleder

Michel Probst
ved UC Leuven-Limburg

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UC Leuven-Limburg

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi

Emneord

Fysioterapi og psykisk helse

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+4755585689
Sted
Liv Helvik Skjærven

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2015 Slutt: 15. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Physiotherapy in Mental Health and Psychiatry: A Scientific and Clinical Based Approach

Populærvitenskapelig sammendrag

The bookproject is initiated by prof. Michel Probst, University of Leuven, Belgium and Skjærven, Bergen University College, both as editors. The project is developed from the International Organization of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH). The book aims internationally, globally, and will present a material directed towards physiotherapists with an ineterest of mental health,  presenting an extract of the most well-documentet assessment tools and treatment and rehabilitation, individual and group physiotherapy, in the field.  In addition it aims to provide examples on educations/ courses at different educational levels as well as presenting best clinical practice and newest of research. It has been an aim also to include examples on how interested physiotherapists can establsh a national subsection and thus a speciality of Physiotherapy in mental health. The book is considered to be a contribution in communicating the role and content of physiotherapy in mental health, to patients, to health professionals and society.   

Vitenskapelig sammendrag

The bookproject is initiated by Probst, University of Leuven, Belgium and Skjærven, Bergen Univsersity College, Norway to stimulate professional development within the field of Physiotherapy in Mental Health, globally. The project is connected to the International Organization of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH), the WCPT sugroup. 45 colleagues from about 15 countries were invited to develop sub-chapters based on research. The book aims to provide an international introduction and thus a broad variety of subjects within the field of PT in MH, covering clinical practice, education, research, providing  examples on how to organize national subsections within the field.  

Metode

The book project initiated by International Organization of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH) IOPTMH and the two editors invited a selection of authors to prepare for papers to presented in the book. Participants were recruited from the peer-reviewed abstract sent to ICPPMH, in relation to the intenational conferences, through the period of 2008 - 2012. Autors were invited and ethical considerations in line with the Helsinki Declaration, were followed. As editors, a variety of research methodology and methods has been included. All papers received by the editors is critically reviewed by the editors and a first draft book is done before submitting this to the Elsevier for consideration. The first draft book version is still in he review process of Elsevier. 

Utstyr

Ikke annet enn PC etc. 

Tittel

Fysioterapi i psykisk helsearbeid og psykiatri; en vitenskapelig og klinisk basert tilnærming

Populærvitenskapelig sammendrag

En fagbok innen spesialiteten fysioterapi i psykisk helse og psykiatri med internasjonalt, globalt, perspektiv er under arbeid. Målsettingen er å nå et bredt publikum for å kommunisere hva spesialiteten kan bidra med i et samfunn med med stadig økende forkomst av sammensatte lidelser der en kombinasjon av muskelskjelettplager/ kroniske smerter og psykiske problem står i sentrum for lidelsen. Det er i første omgang fysioterapi i nord-Europa, Skandinavia med Belgia, Nederland og UK som har en lang tradisjon innen spesialiteten. Boken tar mål av seg å formidle fagstoff og derved gjøre fysioterapeuter mer robust til å møte et dokumentert samfunnsproblem.  

Vitenskapelig sammendrag

Fagboken er initiert av professor M. Probst, Leuven Universitet, Belgia og LH Skjærven, Høgskolen i Bergen, Norge og er knyttet til den internasjonale subgruppen i WCPT, International Organization of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH). Boken tar utgangspunkt i et stadig økende samfunnsproblem med sammensatte lidelser, langvarige kroniske smerter og psykiske problem. Boken retter seg internasjonalt, globalt, og har mål om å presentere en oversikt og utdrag av eksisterende forskning og beste klinisk praksis innen spesialiteten fysioterapi i psykisk helse. Således ble rundt 45 forfattere fra ca 15 land invitert til å sende bidrag rettet mot klinisk praksis, utdanning og forskning samt gi eksempel på hvorda en kan utvikle og organisere tilblivelsen av en nasjonal faggruppen i fysioterapi. Boken vil følgelig gi eksempler på ulik type forskningsmetodologi og presnetere et bredt spekter av forsknings metode, av kvantitativ og kvalitativ art.  

Metode

Bokprosjektet har rekrutert forfattere gjennom International Organization of Physical Therapy (IOPTMH), konret fra International Conference of Physiotherapy in Pyschiatry and Mental Health (ICPPMH) i perioden fra 2008-2012. Rekruttering ble gjort på bakgrunn av innsendte og fagfellevurderte abstrakt og presentasjoner ved konferansene. Redaktørene av boken har på en strukturert måte gjennomgått materialet og på den bakgrunn utvilet et utkast til fagbok, som nå er til fagfelle vurdering, hos internasjonalt forlag. Etiske retningslinjer i tråd med Helsinki deklarasjonen er fulgt. 

Utstyr

Intet spesielt. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Michel Probst

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UC Leuven-Limburg

Liv Karin Helvik Skjærven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2