Cristin-prosjekt-ID: 457093
Sist endret: 27. juni 2018, 14:38

Cristin-prosjekt-ID: 457093
Sist endret: 27. juni 2018, 14:38
Prosjekt

Barns trivsel i barnehagene på Hadeland

prosjektleder

Inger Vigmostad
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 30. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barns trivsel i barnehagene på Hadeland

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Ratib Lekhal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

May Britt Drugli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Trivsel og kvalitet i barnehagen.

Lekhal, Ratib; Vigmostad, Inger. 2014, HINNRapport
1 - 1 av 1