Cristin-prosjekt-ID: 457096
Sist endret: 31. januar 2015, 10:08

Cristin-prosjekt-ID: 457096
Sist endret: 31. januar 2015, 10:08
Prosjekt

Barns trivsel i barnehagene i Oppland

prosjektleder

Inger Vigmostad
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barns trivsel i barnehagene i Oppland

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Ratib Lekhal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2