Cristin-prosjekt-ID: 457121
Sist endret: 29. oktober 2015, 16:41

Cristin-prosjekt-ID: 457121
Sist endret: 29. oktober 2015, 16:41
Prosjekt

Helse og livskvalitet hos personer som har gjennomgått brannskader

prosjektleder

Asgjerd Litlere Moi
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kirurgisk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2015 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helse og livskvalitet hos personer som har gjennomgått brannskader

Vitenskapelig sammendrag

Alvorlige brannskader oppstår oftest helt uventet, og de kan på en dramatisk måte endre resten av livet for den som rammes. Det foreligger i dag svært få oppfølgingsstudier av brannskaddes subjektive opplevelser av egen situasjon i et langtidsperspektiv.  I 2013 ble det gjennomført en oppfølgingsstudie av tidligere brannskadepasienter som i 2001 deltok i en tilsvarende studie av norske brannskadepasienters helse og livskvalitet. Hensikten med studien er å få kunnskaper som kan bedre rehabiliteringen og langtidsoppfølgingen etter alvorlige brannskader.  

Tittel

Health and quality of life after burn injury

Vitenskapelig sammendrag

Major burn injuries occur mostly without any warning and may in a dramatic way change the rest of the life of the person afflicted. Today, there are very few long-term follow-up studies of burn injured person’s subjective experiences of their own situation. In 2013, a follow-up study was conducted among previous burn injured patients, who participated in a similar study in 2001 on health and quality of life. The study purpose is to gain knowledge in order to improve rehabilitation and long-term follow-up after major burns.   

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Asgjerd Litlere Moi

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Hartmut Heisterkamp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgisk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eli Haugsmyr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgisk klinikk ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 3 av 3