Cristin-prosjekt-ID: 457851
Sist endret: 4. februar 2015 18:59
Cristin-prosjekt-ID: 457851
Sist endret: 4. februar 2015 18:59
Prosjekt

Rehabiliteringsfeltet i Danmark 1960 - 2013

prosjektleder

Marte Feiring
ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 1. oktober 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rehabiliteringsfeltet i Danmark 1960 - 2013

Populærvitenskapelig sammendrag

Kapacitetsopbygning i form af bl.a. rehabilitering er afgørende for velfærdsstatens fortsatte bæredygtighed og sammenhængskraft. Den nye velfærdspolitiske udfordring er bl.a. et spørgsmål om hvordan nationen bedst mobiliserer, aktiverer og inkluderer befolkningens kulturelle, sociale og materielle ressourcer og samtidig forebygger spild f.eks. ved negativ social og kulturel arv, eksklusion og marginalisering, frafald i uddannelse m.v. (Pedersen 2011). Rehabiliteringsindsatser indtager en væsentlig rolle heri.

I den danske ”Hvidbog om rehabilitering” fra 2004 gives der en samlet fremstilling af rehabiliteringsbegrebet, rehabiliteringens formål og involverede aktører. Hvidbogen indeholder også forslag til videre indsatser, bl.a. ”…grundlæggende litteraturundersøgelser af rehabiliteringsområdets principper, metoder og praksis”, (side 51) som grundlag for videreudvikling af rehabiliteringen i Danmark. Inspireret af dette rejses følgende forskningsspørgsmål:

 

 1. Hvilke relationer mellem stat, profession og befolkning kan identificeres gennem etableringen af rehabilitering som et velfærdsstatsligt felt?

 

 

 1. Hvordan har forskellige politiske og professionelle tekster/diskurser skabt forskellige måder at definere og forstå rehabilitering som politik- og fagområde?
 2. Hvilke specifikke ’fagsprog’ kan vi identificere omkring rehabilitering og hvilke kundskabssystemer (fx medicinsk, social, pædagogisk og brugerkundskab) kan klassificeres som dominerende?

Metode

Projektet analyserer forholdet mellem A) begivenheder i form af bl.a. central national lovgivning på sundheds-, social og uddannelsesområdet, nationale og internationale politikker fra FN og WHO (fx International Classification of Functions); publicering af Hvidbog om Rehabilitering, oprettelse af brugerorganisationer, oprettelse af socialpsykiatrien mv. (B) mekanismer i form af bl.a. statens styrings-  og finansieringsinstrumenter som fx DRG herunder betydningen af privat sygesikring; sociale teknologier som evidensbaseret praksis (Rose 2010; Dean 2010),  medicinsk teknologivurdering (MTV) og elektroniske patientjournaler; introduktion af den danske kvalitetsmodel, professionalisering; befolkningens efterspørgsel (inkluderet brugerindflydelse); samt C) strukturer i form af bl.a.  kollektive forestillinger (Durkheim 1972; Lukes 1973), normstrukturer i form af diskurser om normalisering, kollektivisering og civilisering (de Swann 1988; de Swann 1990); befolkningens livsstil, den statslige, regionale og kommunale opgavefordeling og sundhedsressourcer.

 

 

Utstyr

N VIVO analyseprogram

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Feiring

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1