Cristin-prosjekt-ID: 458018
Sist endret: 15. september 2015 11:41

Cristin-prosjekt-ID: 458018
Sist endret: 15. september 2015 11:41
Prosjekt

Relevant yrkeskompetanse for helsefagarbeidere i møte med innvandrerkvinner

prosjektleder

Oddhild Bergsli
ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag • Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emneord

Fagdidaktikk • Yrkespedagogikk • Migrasjonshelse

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
91737941
Sted
Oddhild Bergsli

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. september 2015 Slutt: 15. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Relevant yrkeskompetanse for helsefagarbeidere i møte med innvandrerkvinner

Populærvitenskapelig sammendrag

Høsten 2014 ble det introdusert en ny ramme- og programplan for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag. I den nye planen fokuseres det på at utdanningsinstitusjonene bør analysere yrkenes kompetansekrav for å imøtekomme samfunnsutviklingen (Kunnskapsdepartementet, 2013), og dermed gjøre utdanningene relevant og praksisbasert ved at samarbeidet mellom skole og arbeidsliv forankres (Hiim, 2012). For å knytte yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag til min forskning har jeg undersøkt noen av utfordringene studentene og elevene/fagarbeiderne i yrket møter. Sentrale styringsdokumenter peker på behovet for å styrke opplæringen innen kosthold, diabetes, eldre og kultursensitivitet (St.meld. 25 (2005-2006), 2006; Meld.St.13 (2011-2012), 2012); Helse- og omsorgsdepartementet (2013-2017 a); Meld.St.34 (2012-2013), 2013). Med utgangspunkt i utfordringer som våre studenter opplever ønsker jeg å ta for meg sentrale utfordringer i dagens samfunn som Diabetes type 2 og flerkulturalitet. Med dette ønsker jeg å bidra til at yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag og helsearbeiderfagutdanningen i videregående skole kan tilpasses morgendagens behov.

Først vil jeg ta for meg prosjektets problemstillinger, bakgrunn og teorigrunnlag, for deretter å beskrive de ulike metodiske tilnærmingene til prosjektets tre deler. Disse vil publiseres i tre fagfellevurderte artikler. Til sist presenteres prosjektets tentative milepæler. 

Problemstilling og forskningsspørsmål 

Problemstilling: Hvordan videreutvikle yrkes- og profesjonsforankring ved YFLHO?

Forskningsspørsmål: 

1) Hva er helsefagarbeiders behov for relevant yrkeskompetanse i møte med innvandrerkviner?

2) Hva er innvandrerkvinners behov for veiledning til helsefremmende livsstilsendring?

3) Hva er relevant innhold yrkesfaglærerutdanningen (YFLHO) som grunnlag for kompetanseutvikling av helsefagarbeidere.

Vitenskapelig sammendrag

Høsten 2014 ble det introdusert en ny ramme- og programplan for yrkesfaglærerutdanningen i helse - og oppvekstfag. I den nye planen fokuseres det på at utdanningsinstitusjonene bør analysere yrkenes kompetansekrav for å imøtekomme samfunnsutviklingen (Kunnskapsdepartementet, 2013), og dermed gjøre utdanningene relevant og praksisbasert ved at samarbeidet mellom skole og arbeidsliv forankres (Hiim, 2012). For å knytte yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag til min forskning har jeg undersøkt noen av utfordringene studentene og elevene/fagarbeiderne i yrket møter. Sentrale styringsdokumenter peker på behovet for å styrke opplæringen innen kosthold, diabetes, eldre og kultursensitivitet (St.meld. 25 (2005-2006), 2006; Meld.St.13 (2011-2012), 2012); Helse- og omsorgsdepartementet (2013-2017 a); Meld.St.34 (2012-2013), 2013). Med utgangspunkt i utfordringer som våre studenter opplever ønsker jeg å ta for meg sentrale utfordringer i dagens samfunn som Diabetes type 2 og flerkulturalitet. Med dette ønsker jeg å bidra til at yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag og helsearbeiderfagutdanningen i videregående skole kan tilpasses morgendagens behov.

Først vil jeg ta for meg prosjektets problemstillinger, bakgrunn og teorigrunnlag, for deretter å beskrive de ulike metodiske tilnærmingene til prosjektets tre deler. Disse vil publiseres i tre fagfellevurderte artikler. Til sist presenteres prosjektets tentative milepæler. 

Metode

Kvalitative metoder (inkl. triangulering). 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Oddhild Bergsli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Mizra Heidi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of London
Aktiv cristin-person

Eva Schwencke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Anne Birgitta Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5