Cristin-prosjekt-ID: 458182
Sist endret: 12. oktober 2017, 16:20

Cristin-prosjekt-ID: 458182
Sist endret: 12. oktober 2017, 16:20
Prosjekt

Historiefaget mellom danning og didaktiske praksisar

prosjektleder

Bente Opheim
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie • Fagdidaktikk

Emneord

Faghistorie • Historiedidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 11. oktober 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Historiefaget mellom danning og didaktiske praksisar

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet set fokus på danningsdimensjonane ved historiefaget i skulen – slik dette kjem til uttrykk i læreplanverket - og utfordringane knytt til den didaktiske praksisen der desse intensjonane skal bli realisert. Prosjektet har som styrande premiss at dersom overordna målsetjingar om danning skal kunne realiserast i den didaktiske praksisen, bør fagdidaktikken i større grad koplast til spesifikke historiske tematikkar, konkrete kompetansemål, taksonomi og progresjon. For å få til det er det også naudsynt med undervisningsmateriell der didaktikken er ein integrert del av den historiefaglege undervisinga.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Opheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

John Ragnar Myking

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Karl-Egil Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Sissel Rosland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4