Cristin-prosjekt-ID: 458677
Sist endret: 28. januar 2016, 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 458677
Sist endret: 28. januar 2016, 12:54
Prosjekt

Litteratur i leseopplæringas teneste

prosjektleder

Marianne Røskeland
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Leseopplæring • Litteraturteori • Litteraturdidaktikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2013 Slutt: 1. september 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Litteratur i leseopplæringas teneste

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål: Skrive ein artikkel som undersøker skjønnlitteraturens plass i skolen, og særleg forholdet mellom litteraturfaget og leseforskinga som grunnlag for arbeidet med litteratur.

Innhald: Litteraturen er under press i norskfaget i skolen. Det gjeld både omfang, lesemåtar og utval. Ein ser ein tendens til at danning og estetikk blir nedtona og at ein meir instrumentell lesemåte vinn fram. Ein hypotese er at denne utviklinga har å gjere med at andre disiplinar enn litteraturfaget dominerer det tekstdidaktiske feltet. Eit underspørsmål er korleis ein kan drive opplæring i litteraturlesing på litteraturfagets premissar. Ein konklusjon er at undervisning basert på litteraturkunnskap og litteraturfagleg innsikt, altså på premissane til norsk som kunstfag, framleis er god litteraturundervisning og god leseopplæring. 

Status 2014: Forskingsartikkel er publisert i Norsk Litterær Årbok 2014 s. 195-211: "Litteratur i leseopplæringas teneste? Om litteraturen og litteraturfaget i skolen".

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marianne Røskeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Lesing er bra for oss. Om verdien av å lese litteratur.

Røskeland, Marianne. 2015, Bergens Tidende. HVLKronikk

Litteratur i leseopplæringas teneste? Om litteraturen og litteraturfaget i skolen.

Røskeland, Marianne. 2014, Norsk Litterær Årbok. HVLVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2