Cristin-prosjekt-ID: 458682
Sist endret: 10. februar 2015, 13:30

Cristin-prosjekt-ID: 458682
Sist endret: 10. februar 2015, 13:30
Prosjekt

SEONVEH og Sangen der skyggen skar

prosjektleder

Njål Vindenes
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. februar 2011 Slutt: 20. september 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SEONVEH og Sangen der skyggen skar

Populærvitenskapelig sammendrag

Om prosjektene

Det første prosjektet er SEONVEH for tre gitarer 2011, et bestillingsverk fra professor Stein Erik Olsen, Griegakademiet, UiB, førsteamanuensis Njål Vindenes, HiB og førsteamanuensis Egil Haugland HiB. Prosjektet undersøker hvordan tre gitarister øver inn og framfører et nyskrevet verk og fremmer refleksjon over komponistens og musikernes arbeid. SEONVEH er finansiert av Norsk kulturråd 2011, innspilt på Simax 2014 med planlagt utgivelse 2015.

Sangen der skyggen skar er et samarbeidsprosjekt mellom komponisten Staffan Mossenmark, Göteborgs Universitet, poeten Jan Erik Vold, førsteamanuensis, sanger Hilde Haraldsen Sveen, Griegakademiet, UiB og førsteamanuensis, gitarist Njål Vindenes, HiB. Prosjektet undersøker hvordan fire kunstnere arbeider med et verk som er delvis ferdig; første og andre del ble urframført i 2000 og 2001 og det finnes opptak av urframføringen og vil sammen med nyinnspillingen danne grunnlaget for  refleksjoner over musikernes arbeid.  Tidsspennet på femten år, de  ulike framføringskontekstene og med  stort sett det samme materialet er særlig interessant  . Den musikalske utforskingen i begge verkene og refleksjonen omkring vil formidles i tekst og audiovisuelt.

Innspilling: januar 2015.

Prosjektdeltakere: Professor Stein Erik Olsen, Griegakademiet, UiB, førsteamanuensis Njål Vindenes, HiB og førsteamanuensis Egil Haugland HiB, komponisten Staffan Mossenmark, Göteborgs Universitet, poeten Jan Erik Vold, førsteamanuensis, sanger Hilde Haraldsen Sveen, Griegakademiet, UiB.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Njål Vindenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Egil Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Stein Erik Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen

Staffan Mossenmark

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Göteborgs universitet

Hilde Haraldsen Sveen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5