Cristin-prosjekt-ID: 459536
Sist endret: 23. januar 2018, 12:21

Cristin-prosjekt-ID: 459536
Sist endret: 23. januar 2018, 12:21
Prosjekt

Hvilke oppfatninger har saksbehandlere, lærerstudenter, lærere og eleven om fenomenet konsentrasjonsvansker?

prosjektleder

Bente Isabell Borthne Hvidsten
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Spesialpedagogikk

Emneord

Elevforutsetninger

HRCS-helsekategori

  • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

  • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585926
Sted
Bente Hvidsten

Tidsramme

Avsluttet
Start: 16. februar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvilke oppfatninger har saksbehandlere, lærerstudenter, lærere og eleven om fenomenet konsentrasjonsvansker?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Isabell Borthne Hvidsten

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1