Cristin-prosjekt-ID: 460738
Sist endret: 24. september 2019, 13:57

Cristin-prosjekt-ID: 460738
Sist endret: 24. september 2019, 13:57
Prosjekt

En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera

prosjektleder

Silje Marie Aker Johnsen
ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2014 Slutt: 1. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera

Vitenskapelig sammendrag

En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera er Silje Aker Johnsens kunstneriske doktorgradsarbeid ved Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. 

 

Det kunstneriske doktorgradsarbeidet fokuserer på kombinasjonen av bevegelse og vokalutøvelse i forskjellige sammenhenger og i ulike uttrykk. Silje Aker Johnsen har bakgrunn fra det klassiske musikkfeltet, opera og samtidsmusikk, men også som danser og i tverrkunstnerisk scenekunst. 

Hvordan kan jeg utvide mitt sceniske utrykk vokalt og fysisk som utøver, kanskje i retning av en hybridutøver? Hvilke innvirkninger får dette på mitt virke som utøver i forskjellige sceniske situasjoner og produksjonsformer?  

Hovedlinjene i prosjektet følger prosesser og refleksjoner rundt material- og verkutvikling og den tverrfaglige utøverens potensielle roller i ulike utviklingssituasjoner.  Refleksjonsarbeidet diskuterer ulike plasseringer i sjangre, grader av medskapende virksomhet, og aspekter av forberedelse, trening og improvisasjon i utviklingen av en praksis.

Hovedverkene i prosjektet er bl a Her - av Erik Dæhlin og Silje Aker Johnsen, som er bearbeidet flere ganger og vist i ulike versjoner ved både KHiO og Den Norske Opera og Ballett i 2017 og 2018.  Videre er verkene Sedimenter - av Mia Habib og Silje Aker Johnsen (2018) og Tulipan - koreografisk partitur av Janne-Camilla Lyster og adapsjon av Silje Aker Johnsen (2018) å nevne.  Innen opera har spesielt arbeidet med kammeroperaen Ballerina - av Synne Skouen, med libretto av Oda Radoor og regi av Hilde Andersen (2017), vært sentralt.

Tittel

A search for an extended physical interpretation of contemporary vocal music and of opera

Vitenskapelig sammendrag

A search for an extended physical interpretation of contemporary vocal music and of opera is the artistic phd project of Silje Aker Johnsen at The Academy of Opera, Oslo National Academy of the Arts.

 

The project focuses on the combination of movement and voice in different scenic settings and expressions.  Silje Aker Johnsen’s background is rooted in the classical music tradition, opera and contemporary music, but she has also worked as a dancer and in multidisciplinary stage arts.

How can I as performer expand my vocal and physical scenic expression, perhaps towards becomming a hybrid performer?  How will this affect how I work as a performer in different scenic settings, situations and modes of production?

 

The project traces processes and reflections on developement of material and scenic works, and the potential role of the multidisciplinary performer in different material-developing situations.  Relations to different genres, variations in co-creativity and aspects of preparation, training and improvisation in the developement of a praxis, are discussed. 

 

The main works of the project are:  

Her - by Erik Dæhlin and Silje Aker Johnsen.  This piece has been shown in several versions at Oslo National Academy of the Arts and at The Norwegian National Opera and Ballet in 2017 and 2018. On collaborations with choreographers, especially the pieces Sedimenter - by Mia Habib and Silje Aker Johnsen (2018) and Tulipan - choreographic score by Janne-Camilla Lyster and adaption by Silje Aker Johnsen (2018), are to be mentioned.  Within opera, interpreting the role of “Malin” in the chamber opera Ballerina - by composer Synne Skouen, librettist Oda Radoor and director Hilde Andersen (2017), have been important for the project.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Silje Marie Aker Johnsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera.

Johnsen, Silje Marie Aker. 2019, KHIODoktorgradsavhandling

Tulipan.

Lyster, Janne-Camilla; Johnsen, Silje Marie Aker. 2018, KHIOScenekunst

Sedimenter.

Johnsen, Silje Marie Aker; Habib, Mia. 2018, KHIOScenekunst

En søken...

Johnsen, Silje Marie Aker. 2018, KHIOScenekunst

Her.

Johnsen, Silje Marie Aker; Dæhlin, Erik. 2017, Her. KHIO, NMHAnnen presentasjon
1 - 5 av 5