Cristin-prosjekt-ID: 460882
Sist endret: 21. desember 2017 13:47
Cristin-prosjekt-ID: 460882
Sist endret: 21. desember 2017 13:47
Prosjekt

Mental health and diabetes

prosjektleder

Ragnhild Bjarkøy Strandberg
ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2010 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mental health and diabetes

Populærvitenskapelig sammendrag

Depresjon er vist å være utbredt blant personer med diabetes, og diabetes kan også føre til emosjonelt stress som følge av belastning av behandlingsansvar i hverdagen. Det er viktig at helsepersonell har kunnskap om hvordan man best kan ivareta personer med type 1 diabetes med mål om god blodsukkerkontroll og psykologisk velvære.

I dette prosjektet undersøkes derfor sammenhenger mellom mental helse og blodsukkerkontroll hos voksne med type 1 diabetes. 235 voksne med type 1 diabetes takket ja til å delta i prosjektet. Spørreskjemaer innen depresjon, angst, diabetes-relaterte aspekter og overordnet velvære ble anvendt og analysert med regresjonsanalyser, mediatoranalyser og linear mixed effect modell analyser. 

Resultatene viser at diabetes-spesifikt stress synes å være relatert til blodsukkerkontroll hos voksne med type 1 diabetes, og er derfor et viktig aspekt å samtale om i klinisk konsultasjon.  

 

Vitenskapelig sammendrag

The relationships between mental health factors and glycemic control in adult persons with type 1 diabetes are examined in cross-sectional and longitudinal analyses in this project. 235 adults with type 1 diabetes accepted to participate and answered questionnaires about depression, anxiety, psychological well-being, quality of life, fear of hypoglycemia and diabetes-specific distress. In addition HbA1c values over a three year period of time were collected. 

Results showed that diabetes-specific emotional distress was significantly related to glycemic control in adults with type 1 diabetes. This emphasize the importance that health care providers discuss how diabetes and its self-management is experienced for the individual in clinical consultations.   

Metode

Regresjonsanalyser, mediatoranalyser og linear mixed effect model analyser er anvendt som hovedanalyser i dette prosjektet. Complete case analyse ble anvendt på alle analyser, i tillegg er hovedanalysene også utført med multiple imputasjonanalyser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnhild Bjarkøy Strandberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Tore Wentzel-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kompetansesenter for klinisk forskning ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Hrafnkell B Thordarson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk avdeling ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Mark Peyrot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Loyola College in Maryland

Berit Rokne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The relationships among fear of hypoglycaemia, diabetes-related quality of life and psychological well-being in Norwegian adults with Type 1 diabetes.

Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Graue, Marit; Wentzel-Larsen, Tore; Peyrot, Mark; Wahl, Astrid Klopstad; Rokne, Berit. 2017, Diabetes Research and Clinical Practice. USA, NKVTS, HAUKELAND, UIO, RBUP, HVL, UIBVitenskapelig artikkel

Psychological well-being, diabetes’ impact on daily life, and glycaemic control in adults with type 1 diabetes.

Strandberg, Ragnhild Bjarkøy. 2016, UIBDoktorgradsavhandling

Longitudinal relationship between diabetes-specific emotional distress and follow-up HbA1c in adults with Type 1 diabetes mellitus.

Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Graue, Marit; Wentzel-Larsen, Tore; Peyrot, Mark; Thordarson, Hrafnkell B; Rokne, Berit. 2015, Diabetic Medicine. NKVTS, LCiM, HAUKELAND, RBUP, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Relationships of diabetes-specific emotional distress, depression, anxiety, and overall well-being with HbA1c in adult persons with type 1 diabetes.

Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Graue, Marit; Wentzel-Larsen, Tore; Peyrot, Mark; Rokne, Berit . 2014, Journal of Psychosomatic Research. NKVTS, LCiM, HAUKELAND, RBUP, UIB, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4