Cristin-prosjekt-ID: 461758
Sist endret: 18. januar 2016, 11:07

Cristin-prosjekt-ID: 461758
Sist endret: 18. januar 2016, 11:07
Prosjekt

Språkleg praksis i ein fleirkulturell barnehage.

prosjektleder

Magnhild Selås
ved Inst. for biologisk og medisinsk psyk. ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Språkleg praksis i ein fleirkulturell barnehage.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet granskar barns språk og språkmiljø i ein barnehage med eit høgt tal fleirspråklege barn med føremål om å skaffa fram ny kunnskap om språktileigning og språkbruk i ulike språkmiljø.

Eit sentralt føremål i prosjektet er å undersøka i kva grad språklege ferdigheiter, vurdert gjennom foreldrerapportering, kartlegging i barnehagen og forskarstyrte testar og opptak samsvarer med analysar av kommunikative ferdigheiter i samspel mellom barn og barn og mellom barn og vaksne.

Prosjektet hentar også inn liknande data frå ein kontrollbarnehage med ei meir gjennomsnittleg fordeling av majoritetsspråklege og minoritetsspråklege barn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magnhild Selås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Inst. for biologisk og medisinsk psyk. ved Universitetet i Bergen

Randi Neteland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ann-Kristin Helland Gujord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lingvistiske, litterære, estetiske stud. ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Edit Bugge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lingvistiske, litterære, estetiske stud. ved Universitetet i Bergen

Dagmar Andrea Cejka

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5