Cristin-prosjekt-ID: 462474
Sist endret: 5. juni 2019, 13:33

Cristin-prosjekt-ID: 462474
Sist endret: 5. juni 2019, 13:33
Prosjekt

MARPART - Maritime preparedness and international partnership in the High North

prosjektleder

Odd Jarl Borch
ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi • Statsvitenskap og organisasjonsteori

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 75 51 76 16
Sted
Odd Jarl Borch

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2014 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MARPART - Maritime preparedness and international partnership in the High North

Populærvitenskapelig sammendrag

The main purpose of this project is to assess the risk of the increased maritime activity in the High North and the challenges this increase may represent for the preparedness institutions in this region. We provide increased knowledge on cross-border partnerships within the maritime preparedness system in the High North including Greenland, Iceland, Norway and Russia. The project has a special focus on the operational management of joint operations and resources within search and rescue, oil spill response, firefighting and counterterrorism. Project partners are: High North Center at Nord University Business School (Norway), Norwegian Defense University College (Norway), Norwegian Police University College (Norway), UIT-the Arctic University of Norway (Norway), University Center in Svalbard (Norway), University of Greenland (Greenland), University of Iceland (Iceland), Northern (Arctic) Federal University (Russia) and Murmansk State Technical University (Russia). For news and updates see www.marpart.no

Tittel

MARPART- Maritim beredskap og flernasjonalt partnerskap i nordområdene

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien vil være å utvikle modeller som kan bidra til effektive operative koordineringsmekanismer innenfor det maritime beredskapsapparatet i nordområdene. Prosjektet inkluderer forskere fra ni universitet i Norge, Russland, Grønland og Island.  I prosjektet vektlegges de inter-organisatoriske koblingene mellom offentlig forvaltning, kommersielle aktører og de militære ressurser i de respektive land. En vil gå i dybden på hvordan dette apparatet møter ulike situasjoner som krever samhandling og tett operasjonell koordinering. Dette inkluderer ekstremsituasjoner med krav til integrerte operasjoner innenfor søk og redning, brannbekjempelse, oljeoppsamling, havari og aksjoner mot intenderte, skadelige handlinger, inklusiv terror.

Den andre målsettingen med studiet vil være å få belyst alternative operative styringsmekanismer for beredskapskapasiteter over etats- og institusjonsgrensene, og de inter-organisatoriske styringsverktøyene som kan tas i bruk i institusjoner med operasjonelt koordineringsansvar.

Les mer marpart.no

Metode

Intervjuer

Feltstudier

Observasjoner

Dialogkonferanser

prosjektdeltakere

prosjektleder

Odd Jarl Borch

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Natalia Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Andrey Kazakov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Ensieh Roud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Nataliya Marchenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for arktisk teknologi ved Universitetssenteret på Svalbard
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Arctic counterterrorism: can Arctic cooperation overcome its most divisive challenge yet?

Elgsaas, Ingvill Moe. 2019, The Polar Journal. FHSVitenskapelig artikkel

The Arctic in Russia's Emergency Preparedness System.

Elgsaas, Ingvill Moe. 2018, Arctic Review on Law and Politics. FHSVitenskapelig artikkel

Managerial Roles & Structuring Mechanisms within Arctic Maritime Emergency Response.

Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl; Ikonen, Emmi Susanna. 2018, The Arctic Yearbook. NORDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 35 | Neste | Siste »