Cristin-prosjekt-ID: 462666
Sist endret: 19. oktober 2017, 11:08

Cristin-prosjekt-ID: 462666
Sist endret: 19. oktober 2017, 11:08
Prosjekt

Local government budgeting reforms in Russia: implications and tensions

prosjektleder

Frode Mellemvik
ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Handelshøgskolen ved Nord universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 220675

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Polarområdene • Næringsliv • Forvaltningspolitikk • Nordområdene • Globale utfordringer • Velferd

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Local government budgeting reforms in Russia: implications and tensions

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets mål er å bidra til bedre kunnskap om utvikling av lokale myndigheter i Russland ved å undersøke endringer i lokal budsjetteringspraksis fra perspektivet av russisk historie så vel som internasjonale komparative perspektiver og utviklingstrekk. I 2013 er det i prosjektet ansatt en PhD forsker på heltid. Prosjektets styringsgruppe er etablert og består av erfarne forskere fra universiteter i USA, Finland, Danmark og Sverige samt fra russiske universiteter i Nordvest-regionen, St. Petersburg og Moskva. Tre forskningsprosjektgrupper er etablert og arbeidet. Flere prosjektseminarer har vært gjennomført hvor bl.a. forskningsoppgaver og publiseringsplaner har vært hovedtema. Master og PhD studenter fra samarbeidende universiteter i Norge og Russland har vært involvert i prosjektet. Som et resultat av aktiviteter i 2014, 2015 og 2016 foreligger det 7 masteroppgaver, to forskningsartikkel og 5 kapitler i bøker er publisert, og det er holdt rundt 75 foredrag relatert til prosjektet på konferanser rundt hele verden. Vi har organisert fem BUDRUS internasjonale forskningsseminarer. Midlirtidige forskningsresultater ble presentert på the University of Arctic Congress i september 2016 i St. Petersburg. Vi har også registrert ekstra PhD studenter i prosjektet finansiert av en kvoteordning

Vitenskapelig sammendrag

The proposed project will focus on research in the field of budgeting especially local government budgeting reforms in Russia. We base this project on current competence at the High North Center and Bodø Graduate School of Business at University of Nordla nd, its partners in Russia and on international oriented research in the field of comparative cross-national public sector studies. The primary objective of the project is to strengthen research competence in producing high quality scientific knowledge in the field of public sector reforms in Russia, their implications on budgeting processes and transformation of local government institutions. The knowledge developed should be of relevance to the actors involved in the Norwegian-Russian cooperation, the i nternational scientific community, various authorities, professionals, as well as society at large. This relevance will be achieved through dissemination of research findings to relevant users through high quality scientific publications, publications in the professional media and international seminars and workshops. The project will strengthen existing research capacity through recruitment of young researchers to the field of social sciences as well as develop further international networks of research partners involved.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Mellemvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Evgenii Aleksandrov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Konstantin Yurievich Timochenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Elena Dybtsyna

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Anatoli Bourmistrov

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Public Sector Accounting in Finland — Landmarks in Practical Developments and Research.

Näsi, Salme; Bourmistrov, Anatoli. 2014, Cappelen Damm Akademisk. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Reflections on CIGAR and IPSAS, and Government Accounting in China and the USA.

Chan, James; Bourmistrov, Anatoli. 2014, Cappelen Damm Akademisk. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Back to the Future: National Strategy in Contemporary Russia.

Khodachek, Igor; Mironova, Anna. 2016, NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Programme Budgeting Adoption in Russia: Institutional Logics and Institutional Work Reflections.

Aleksandrov, Evgenii. 2016, NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »