Cristin-prosjekt-ID: 463966
Sist endret: 22. mars 2015 17:43
Cristin-prosjekt-ID: 463966
Sist endret: 22. mars 2015 17:43
Prosjekt

Forprosjekt, opprettelse av faglærerutdanninger i musikk, dans og drama

prosjektleder

Arne Næsheim Fjalstad
ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2003 Slutt: 15. august 2005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forprosjekt, opprettelse av faglærerutdanninger i musikk, dans og drama

Vitenskapelig sammendrag

2-årig forprosjekt: Arbeid med planlegging og gjennomføring i forbindelse med opprettelsen av tre parallelle faglærerutdanninger i musikk, dans og drama, høsten 2005: Utarbeiding av prosjektplan, studiemodeller, ressursberegninger, markedsføringsarbeid, utvikling av hjemmeside i samarbeid med Thomas Dasvatn (http://webster.hibo.no/alu/mdd), utvikling av studie- og emneplaner, engasjering av nye lærere/timelærer, utslysningstekster, organisering og gjennomføring av opptaksprøver, utvikling av semesterplaner/ timeplaner/romplaner, organisering i forbindelse med oppstartsuke i august 2005, oppretting av praksisplasser/kontakt med øvingslærere ved grunnskoler, videregående skoler og kulturskoler, innkjøp av utstyr og materiell, samarbeid med bibliotek mer mer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arne Næsheim Fjalstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet

Regine Vesterlid Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved Nord universitet
1 - 2 av 2