Cristin-prosjekt-ID: 465847
Sist endret: 23. januar 2019 12:13

Cristin-prosjekt-ID: 465847
Sist endret: 23. januar 2019 12:13
Prosjekt

Norsk alkoholpolitikk i et flernivå-system

prosjektleder

Trygve Ugland
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk alkoholpolitikk i et flernivå-system

Vitenskapelig sammendrag

Utformingen av norsk alkoholpolitikk er preget av økende kompleksitet, og avhenger av et samspill mellom aktører på ulike nivåer. Norsk alkoholpolitikk befinner seg ikke bare i skjæringspunktet mellom nasjonalt og internasjonalt/overnasjonalt nivå, skillet mellom stat og kommune er også viktig. Målsettingen med dette prosjektet er å øke kunnskapen om hvordan norske statlige myndigheter arbeider for å fremme alkoholpolitiske prioriteringer på internasjonalt/overnasjonalt nivå og lokalt i kommunene. Prosjektet søker også å styrke innsikten om hvilke faktorer som bidrar til økt gjennomslag for nasjonal politikk. Prosjektet kan betraktes som en case-studie basert på analyser av relevant sekundærlitteratur og offentlige dokumenter. Prosjektet har også som formål å foreta en sammenlikning mellom utviklingen i norsk alkohol- og tobakkspolitikk fra et internasjonalt perspektiv.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trygve Ugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Gunnar Sæbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Alcohol policy making at the local level: complex processes in multiple contexts.

Rossow, Ingeborg; Baklien, Bergljot. 2014, Contemporary Drug Problems. FHIVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1