Cristin-prosjekt-ID: 466377
Sist endret: 3. april 2018, 11:38

Cristin-prosjekt-ID: 466377
Sist endret: 3. april 2018, 11:38
Prosjekt

Institutt for bruk

prosjektleder

Sigurd Strøm
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. oktober 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Institutt for bruk

Vitenskapelig sammendrag

Institutt for bruk er en tverrfaglig tenketank og arbeidsgruppe, med deltagere fra Avdeling Design og Avdeling Kunst og Håndverk samt eksterne personer, som har holdt på siden våren 2014. Vi har hatt jevnlige møter, der vi har diskutert ulike tekster samt hverandres pågående kunstneriske prosjekt.  Institutt for Bruk ønsker å se på bruksaspektet ved våre fag, i et samtidig perspektiv, og å fokusere på bruk og brukeren i møtet med våre fag. Vi vil undersøke om det er mulig å likestille det å tenke teoretisk med å tenke gjennom praksis, og hva som skjer når vi forøker dette. I tillegg til produksjonen av objekt og diskusjon har prosjektet også har et klart performativt, relasjonelt potensial.

 

Vi ønsker en åpen tilnærming og på sikt å skape ulike former for output; seminarer, tekster, publikasjoner og felles prosjekter, i utstillinger og i sosiale formater som nettverk, møter, diskusjoner og workshops. Vi har en intensjon om at Instituttet også skal bidra til forskningsbasert undervisning.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sigurd Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Charlotte Bik Bandlien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Jørn Mortensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Marianne Zamecznik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Trine Wester

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Academic paper: "Post Art Pedagogies" as part of the session Critical Pedagogies.

Bandlien, Charlotte Bik. 2018, AAH annual conference 2018. KHIOVitenskapelig foredrag

Foredrag: Introduction to Stephen Wright's talk.

Bandlien, Charlotte Bik. 2016, Design Talks Night . KHIOFaglig foredrag

Paneldelbatt: Do We Live in Postartistic Times?

Bandlien, Charlotte Bik; Zamecznik, Marianne. 2016, "Usological Congress". KHIOFaglig foredrag

Paneldebatt: "Brukbart" - om begrepet bruk i kunsthåndverket.

Bandlien, Charlotte Bik. 2015, Kritikersalong. KHIOFaglig foredrag
1 - 4 av 4