Cristin-prosjekt-ID: 467146
Sist endret: 21. april 2015 14:17

Cristin-prosjekt-ID: 467146
Sist endret: 21. april 2015 14:17
Prosjekt

Tvang uten døgnopphold

prosjektleder

Georg Høyer
ved Helsetjenesteforskning, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tvang uten døgnopphold

prosjektdeltakere

prosjektleder

Georg Høyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helsetjenesteforskning, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet

Anna Maria Løvsletten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2