Cristin-prosjekt-ID: 467251
Sist endret: 31. januar 2020 14:28

Cristin-prosjekt-ID: 467251
Sist endret: 31. januar 2020 14:28
Prosjekt

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging (TARGET)

prosjektleder

Trude Vrålstad
ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Veterinærinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.500.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 243907

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi • Toksikologi • Zoologiske og botaniske fag • Generell mikrobiologi • Molekylærbiologi

Emneord

Oomyceter / Eggsporesopper • Dyrehelse • DNA-teknologi • Mattrygghet • Eksponering • Krepsdyr • Algetoksiner • Ultralyd • Mykologi • Mykoser / Soppinfeksjoner / soppsykdommer • Introduserte arter • Patogenitet • Bestandsovervåking

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4 Påvising, screening og diagnose
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 1.4 Metodologi og målinger
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 2.4 Overvåking og utbredelse
 • 4.2 Evaluering av markører og teknologier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging (TARGET)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet TARGET har som mål å utvikle kostnadseffektive og miljøvennlige overvåkingsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av edelkreps. Edelkreps (Astacus astacus) er en økologisk og økonomisk viktig art som er truet og rødlistet i hele sitt naturlige utbredelsesområde i Europa. Nye metoder gjør det mulig å påvise praktisk talt enhver organisme som lever i vann ved å analysere vannprøver for DNA-spor (environmental DNA/eDNA), et konsept som er i ferd med å revolusjonere flerartsovervåkningen verden over. I dette prosjektet skal metodikken implementeres for påvisning av edelkreps og dens biologiske trusler fra en og samme vannprøve. Truslene inkluderer i særdeleshet invasiv ordamerikansk kreps (f.eks. signalkreps) og den medfølgende parasitten Aphanomyces astaci som forårsaker krepsepest på europeiske krepsearter. Andre arter kan imidlertid også utgjøre en risiko for ferskvannskreps, og prosjektet vil blant annet utrede om oppblomstring av giftige cyanobakterier kan påvirke edelkrepsen negativt. Dersom vi lykkes i å utvikle raske eDNA overvåkningsverktøy som kan gi bestandsestimater for edelkreps og parallelt varsle om invasjon eller oppblomstring av trusselarter og sykdom, vil dette øke forvaltningens muligheter til effektivt å overvåke flere bestander av edelkreps og iverksette nødvendige tiltak tidlig dersom trusselarter oppdages. Overvåkning alene er imidlertid utilstrekkelig for bekjempelse av krepsepest, en sykdom uten noen fungerende kur som på kort tid kan utrydde all edelkreps fra en smittet lokalitet. Et annet prosjektmål er derfor å teste om ultralydteknologi har potensiale til å eliminere krepsepestsmitte fra vann og smittebærende kreps. TARGET forener krefter og kompetanse innen relevante fagområder fra norske og utenlandske forskningsinstitusjoner, forvaltningsorganer og næringsliv, og vil skape synergier gjennom tett samarbeid med pågående overvåkingsprogrammer for relevante arter.

Vitenskapelig sammendrag

The use of environmental DNA (eDNA) for detection and quantification of aquatic organisms is a rapidly growing field with a great potential for streamlined inventory- and monitoring purposes. TARGET aims to implement eDNA approaches for rapid and reliable "all-in-one-water-sample"-monitoring of the red-listed Noble crayfish and its threats. These include alien invasive disease-carrying North American freshwater crayfish and crabs, the crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci, and possibly toxin-producing cyanobacteria that during blooms may pose a risk to crayfish health and crayfish as secure food source. TARGET will build on experiences and filtration approaches from a previous project, and test the "all-in-one-water-sample"-eDNA approach in vitro and on real-life water samples from relevant sites in Norway and Europe. Here, we will benefit on synchronized sampling efforts with classic on-going monitoring programs and research projects on the national and European level. Comparative studies using synchronously obtained classic (CPUE) data and eDNA quantities will be used for identification of eDNA predictor values for 1) relative crayfish population densities and 2) relative prevalence and infection load of A. astaci in the infected crayfish population (inferred from eDNA ratios of crayfish/A. astaci). Such approaches may allow effective large-scale, non-invasive surveillance programs that monitor not only the threatened noble crayfish and/or its threats, but also substantiate the absence of crayfish plague or toxin-producing cyanobacteria, or alternatively alert on their presence and quantities. TARGET will further elucidate how toxin-producing cyanobacteria may affect crayfish health and crayfish as food-source. Finally we will explore innovative environmental measures for mitigation and prevention of the crayfish plague agent in water and in carrier crayfish through pilot studies using ultrasonic technology.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Trude Vrålstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

William Brenner Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens naturhistoriske museum

Steen Wilhelm Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens naturhistoriske museum

Sune Agersnap

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens naturhistoriske museum

Johannes Rusch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Ny kunnskap for krepseforvaltningen.

Vrålstad, Trude; Johnsen, Stein Ivar; Rusch, Johannes; Haande, Sigrid; Samdal, Ingunn Anita; Strand, David. 2019, NIVA, VETINST, NINANettsider (opplysningsmateriale)

TARGET - The project main goals, achievements, spin-offs and downs at a glance .

Vrålstad, Trude. 2019, TARGET closing meeting. VETINSTVitenskapelig foredrag

Can ultrasound reduce A. astaci infection load and prevent A. astaci re-infection of carrier signal crayfish?

Strand, David; Rusch, Johannes; Brand, Lisa; Haavi, Lars; Rolen, Elin; Vrålstad, Trude. 2019, TARGET closing meeting. VETINST, UIOFaglig foredrag

Can ultrasonic treatment prevent crayfish plague mediated mortalities in noble crayfish? .

Strand, David; Edsman, Lennart; Rusch, Johannes; Brand, Lisa; Haavi, Lars; Rolen, Elin; Vrålstad, Trude. 2019, TARGET closing meeting. VETINST, UIO, SLUFaglig foredrag

Challenge experiments with noble crayfish, toxins and toxic feed.

Rusch, Johannes; Strand, David; Samdal, Ingunn Anita; Ballot, Andreas; Haande, Sigrid; Løvberg, Kjersti Eriksen; Matre, Edvarda Wevling; Uhlig, Silvio; Miles, Christopher Owen; Vrålstad, Trude. 2019, TARGET closing meeting. NIVA, VETINST, NMBUFaglig foredrag
1 - 5 av 66 | Neste | Siste »