Cristin-prosjekt-ID: 467251
Sist endret: 19. november 2018 09:59
Cristin-prosjekt-ID: 467251
Sist endret: 19. november 2018 09:59
Prosjekt

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging (TARGET)

prosjektleder

Trude Vrålstad
ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Veterinærinstituttet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.500.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 243907

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi • Toksikologi • Zoologiske og botaniske fag • Generell mikrobiologi • Molekylærbiologi

Emneord

Oomyceter / Eggsporesopper • Dyrehelse • DNA-teknologi • Mattrygghet • Eksponering • Krepsdyr • Algetoksiner • Ultralyd • Mykologi • Mykoser / Soppinfeksjoner / soppsykdommer • Introduserte arter • Patogenitet • Bestandsovervåking

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4 Påvising, screening og diagnose
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer
 • 1.4 Metodologi og målinger
 • 7 Håndtering av sykdommer og tilstander
 • 2.4 Overvåking og utbredelse
 • 4.2 Evaluering av markører og teknologier

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2015 Slutt: 31. mars 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging (TARGET)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet TARGET har som mål å utvikle kostnadseffektive og miljøvennlige overvåkingsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av edelkreps. Edelkreps (Astacus astacus) er en økologisk og økonomisk viktig art som er truet og rødlistet i hele sitt naturlige utbredelsesområde i Europa. Nye metoder gjør det mulig å påvise praktisk talt enhver organisme som lever i vann ved å analysere vannprøver for DNA-spor (environmental DNA/eDNA), et konsept som er i ferd med å revolusjonere flerartsovervåkningen verden over. I dette prosjektet skal metodikken implementeres for påvisning av edelkreps og dens biologiske trusler fra en og samme vannprøve. Truslene inkluderer i særdeleshet invasiv ordamerikansk kreps (f.eks. signalkreps) og den medfølgende parasitten Aphanomyces astaci som forårsaker krepsepest på europeiske krepsearter. Andre arter kan imidlertid også utgjøre en risiko for ferskvannskreps, og prosjektet vil blant annet utrede om oppblomstring av giftige cyanobakterier kan påvirke edelkrepsen negativt. Dersom vi lykkes i å utvikle raske eDNA overvåkningsverktøy som kan gi bestandsestimater for edelkreps og parallelt varsle om invasjon eller oppblomstring av trusselarter og sykdom, vil dette øke forvaltningens muligheter til effektivt å overvåke flere bestander av edelkreps og iverksette nødvendige tiltak tidlig dersom trusselarter oppdages. Overvåkning alene er imidlertid utilstrekkelig for bekjempelse av krepsepest, en sykdom uten noen fungerende kur som på kort tid kan utrydde all edelkreps fra en smittet lokalitet. Et annet prosjektmål er derfor å teste om ultralydteknologi har potensiale til å eliminere krepsepestsmitte fra vann og smittebærende kreps. TARGET forener krefter og kompetanse innen relevante fagområder fra norske og utenlandske forskningsinstitusjoner, forvaltningsorganer og næringsliv, og vil skape synergier gjennom tett samarbeid med pågående overvåkingsprogrammer for relevante arter.

Vitenskapelig sammendrag

The use of environmental DNA (eDNA) for detection and quantification of aquatic organisms is a rapidly growing field with a great potential for streamlined inventory- and monitoring purposes. TARGET aims to implement eDNA approaches for rapid and reliable "all-in-one-water-sample"-monitoring of the red-listed Noble crayfish and its threats. These include alien invasive disease-carrying North American freshwater crayfish and crabs, the crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci, and possibly toxin-producing cyanobacteria that during blooms may pose a risk to crayfish health and crayfish as secure food source. TARGET will build on experiences and filtration approaches from a previous project, and test the "all-in-one-water-sample"-eDNA approach in vitro and on real-life water samples from relevant sites in Norway and Europe. Here, we will benefit on synchronized sampling efforts with classic on-going monitoring programs and research projects on the national and European level. Comparative studies using synchronously obtained classic (CPUE) data and eDNA quantities will be used for identification of eDNA predictor values for 1) relative crayfish population densities and 2) relative prevalence and infection load of A. astaci in the infected crayfish population (inferred from eDNA ratios of crayfish/A. astaci). Such approaches may allow effective large-scale, non-invasive surveillance programs that monitor not only the threatened noble crayfish and/or its threats, but also substantiate the absence of crayfish plague or toxin-producing cyanobacteria, or alternatively alert on their presence and quantities. TARGET will further elucidate how toxin-producing cyanobacteria may affect crayfish health and crayfish as food-source. Finally we will explore innovative environmental measures for mitigation and prevention of the crayfish plague agent in water and in carrier crayfish through pilot studies using ultrasonic technology.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Trude Vrålstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

William Brenner Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens naturhistoriske museum

Steen Wilhelm Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens naturhistoriske museum

Sune Agersnap

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statens naturhistoriske museum

Johannes Rusch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Detection of microcystins and nodularins based on a multihapten antibody – ELISA and immunoaffinity columns.

Samdal, Ingunn Anita; Løvberg, Kjersti Eriksen; Rusch, Johannes; Strand, David; Vrålstad, Trude; Ballot, Andreas; Haande, Sigrid; Van Nieuwenhove, Ine; Uhlig, Silvio; Foss, Amanda mfl.. 2018, 2nd Interdisiplinary Freshwater Harmful Algal Blooms Workshop. UG, NIVA, VETINSTVitenskapelig foredrag

Detection of pathogens and their hosts using water sampling and eDNA analysis demonstrated on crayfish plague/crayfish and Gyrodactylus salaris/Atlantic Salmon.

Rusch, Johannes; Hansen, Haakon; Strand, David; Andersen, Tom; Vrålstad, Trude. 2018, Charles University Prague PhD Seminar. VETINST, UIOFaglig foredrag

Ny mobilteknologi kan påvise krepsepestsmitte direkte i felt.

Strand, David; Rusch, Johannes; Vrålstad, Trude. 2018, VETINSTNettsider (opplysningsmateriale)

Environmental DNA surveillance of aquatic species.

Strand, David; Vrålstad, Trude. 2018, Gjesteforelesning. VETINSTFaglig foredrag

Hunting crayfish plague with eDNA – and making use of the results .

Edsman, Lennart; Aspán, Anna; Bohman, Patrik; Enfjäll, Karin; Janson, Thomas; Johnsen, Stein Ivar; Monsén, Jenny; Nilsson, Daniel; Rusch, Johannes; Strand, David mfl.. 2018, 22nd International Symosium of Freshwater Crayfish (IAA22). VETINST, NINA, SLU, SVAVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 38 | Neste | Siste »