Cristin-prosjekt-ID: 467265
Sist endret: 15. januar 2016, 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 467265
Sist endret: 15. januar 2016, 14:56
Prosjekt

Livsstils - og helsekorrelater til snusbruk blant voksne kvinner

prosjektleder

Elisabeth Kvaavik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. april 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Livsstils - og helsekorrelater til snusbruk blant voksne kvinner

Vitenskapelig sammendrag

Med utgangspunkt i et datasett samlet inn av Kreftregisteret vil vi undersøke hvordan kvinner 18-45 år som bruker snus evt. skiller seg fra kvinner i samme aldersgruppe som ikke bruker tobakk og kvinner som røyker. I og med at bruk av snus tidligere har vært lite prevalent blant kvinner er de fleste studier av snusbruk og livsstil basert helt eller delvis på menn. Vi vet derfor liteom livsstils- og helseforhold blant kvinnelige snusbrukere spesielt. To artikler er planlagt - en om livsstilskorrelatert, og en om helserelaterte forhold. I begge artiklene legges det opp til å kontrastere snusbrukerne mot både røykere og ikkebrukere av tobakk.
 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Bo Terning Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Lifestyle correlates of female snus use and smoking: a large population-based survey of women in Norway.

Kvaavik, Elisabeth; Lund, Ingeborg; Nygård, Mari; Hansen, Bo Terning. 2015, Nicotine & Tobacco Research. FHI, KREFTREGVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1