Cristin-prosjekt-ID: 467375
Sist endret: 24. april 2015 10:25

Cristin-prosjekt-ID: 467375
Sist endret: 24. april 2015 10:25
Prosjekt

Rusmiddelpolitikk - avveininger, fakta og verdier

prosjektleder

Daniel Bergsvik
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. april 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmiddelpolitikk - avveininger, fakta og verdier

Vitenskapelig sammendrag

SIRUS er tilknyttet prosjektet "Values, beliefs and policy options: Beyond prevalence-centric prohibitions" ved Frischsenteret. Prosjektet består av to arbeidspakker. I første arbeidspakke "Drug policy - trade-offs, facts and values" skal MCDA tilnærmingen fra bla. Nutt et al. (2010, 2014) brukes til å identifisere og vektlegge kriterier som vil være viktige for å kunne vurdere ulike rusmiddelpolitiske regimer. I tillegg skal vi prøve å strukture kjente empiriske indikatorer for å beskrive og evaluere rusmiddelpolitkken. I den andre arbeidspakken " Opiate maintenance therapy (OMT) – a social science perspective" skal ved hjelp registerdata årsaker til overdosedødsfall studeres. Registerdata kan brukes til å konstruere detaljerte personhistorier som evtuelt ender med et overdosedødsfall. Slik ønsker vi å se nærmere på hvorfor Norge har mange overdosedødsfall, selv om mange injeksjonsbrukere er omfattet av LAR ordningen. I tillegg ønsker vi å se på langtidseffekten av å ta del i LAR ordnignen, bla. kausale effekter på tilknytting til arbeidsmarkedet, kriminalitet og familiedannelse.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Daniel Bergsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2