Cristin-prosjekt-ID: 468052
Sist endret: 13. april 2021, 14:59

Cristin-prosjekt-ID: 468052
Sist endret: 13. april 2021, 14:59
Prosjekt

Inclusive Practices or Exotic Happenings? A Study of International Weeks in Norwegian Primary School

prosjektleder

Joke Dewilde
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
48186402
Sted
Joke Dewilde

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2015 Slutt: 12. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Inclusive Practices or Exotic Happenings? A Study of International Weeks in Norwegian Primary School

Tittel

Inkluderende fellesskap eller eksotiske happenings? En studie av internasjonale uker i norsk grunnskole

Vitenskapelig sammendrag

Mange skoler både i Norge og Europa planlegger og gjennomfører en internasjonal uke i forbindelse med FN-dagen den 24. oktober.  Hensikten med slike uker er å sette fokus på det språklige og kulturelle mangfoldet ved skolen, og gir en mulighet for elever, foreldre, lærere og skoleledelse til å øke bevisstheten om mangfold, aktivt motvirke fordommer og stereotypier, samt utforske alternative læringsarenaer (Hillier, I’Anson, Talbot & Woodhouse, 2005). Mens slike prosjekter gjerne blir beskrevet som festivalisering/eksotifisering i forskningslitteraturen (Bourne, 2001; Skoug, 1989; Øzerk, 2008; Bartolo & Smyth, 2009), er skolen, elevene og foreldrene ofte mer positive. Hensikten med prosjektet er å beskrive, analysere og forstå slike markeringer/feiringer med et kritisk blikk fra ulike vinklinger gjennom transkulturelle, transspråklige, transreligiøse og transglobale linser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Joke Dewilde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Shpresa Basha

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet

Ole Kolbjørn Kjørven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Anne Skaret

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Thor Andre Skrefsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Multicultural school festivals as a creative space for identity construction–the perspective of minority parents.

Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre. 2021, Intercultural Education. HINN, UIOVitenskapelig artikkel

Multicultural school celebrations: Investigating transnational representations in an international school event in Norway.

Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre. 2018, ECER 2018. HINN, UIOVitenskapelig foredrag

Mangfold i praksis: En studie av en flerkulturell festival i skolen.

Basha, Shpresa; Kjørven, Ole Kolbjørn. 2018, Gyldendal Akademisk. HINNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Intercultural learning. Exploring encounters in diversity.

Skrefsrud, Thor Andre. 2018, International conference in the serie Re-discovering Vygotsky. HINNVitenskapelig foredrag

Markeringsdager i skolen i et flerkulturelt samfunn.

Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre. 2017, Seminar om kirke og skole. HINNFaglig foredrag
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »