Cristin-prosjekt-ID: 469479
Sist endret: 7. september 2015 12:33
Cristin-prosjekt-ID: 469479
Sist endret: 7. september 2015 12:33
Prosjekt

Smart, grønn og integrert logistikk - forprosjekt

prosjektleder

Erik Haugom
ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Finansiering

 • Regionale forskningsfond Innlandet

Klassifisering

Emneord

Transport • Logistikk • Hindring av forurensning • Forurensing

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2015 Slutt: 15. april 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smart, grønn og integrert logistikk - forprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet for dette FoU prosjektet er å identifisere betydningen av de enkelte logistikkområdene for å øke kapasitetsutnyttelsen i varetransportsektoren.I forprosjektet ønsker vi å identifisere nøkkelområder for hvor de største satsingsområdene i hovedprosjektet bør ligge. For å identifisere disse ønsker vi å samarbeide med en middels stor aktør innen byggevarebransjen (Gausdal Landhandleri). Hovedfokuset her vil være å gjennomføre preliminære analyser innenfor de viktigste logistikkområdene for å identifisere hvordan man best mulig kan angripe problemstillingen om å bedre kapasitetsutnyttelsen innen varetransport generelt. Bakgrunnen for at dette er nødvendig er at varetransport er en del av at større integrert logistisk problem. Det avhenger blant annet av: (1) gode prognosemodeller på etterspørsel, (2) effektiv
lagerstyring, og (3) god ruteplanlegging.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Erik Haugom

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet

Gudbrand Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved UiS ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østlandsforskning AS
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Asmund Olstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Bjørn Nørstegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner
Aktiv cristin-person

Steinar Svartskuren Veka

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for økonomifag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5