Cristin-prosjekt-ID: 469952
Sist endret: 18. mai 2015 14:48

Cristin-prosjekt-ID: 469952
Sist endret: 18. mai 2015 14:48
Prosjekt

Bridging the gap between current practice and recommendations in national guidelines: a qualitative study of mental health services

prosjektleder

Monica Stolt Pedersen
ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF
 • Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2013 Slutt: 30. november 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bridging the gap between current practice and recommendations in national guidelines: a qualitative study of mental health services

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølgning av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser ble lansert i 2012. Den inneholder et eget implementeringskapittel, samt at Nasjonal kompetansetjeneste ROP har blitt gitt et ansvar for å implementere retningslinja. Hensikten med denne studien er å beskrive og undersøke implementeringsprosessen fra bruken av lokal gap-undersøkelse til praksisendring. Lokal gap-undersøkelse er startpunkt for implementeringsarbeidet. Det skal utarbeides en implementeringsarbeidsprosess som skal tas i bruk ved DPSer og TSBer. Studien skal se på hva hvilke strategiske valg som tas for å endre praksis, hvordan bruk av lokal gap-undersøkelse oppleves av ledere og team-medlemmer, samt om arbeidet endrer praksis i henhold til Nasjonal retningslinje. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Monica Stolt Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Anne Landheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3