Cristin-prosjekt-ID: 469953
Sist endret: 18. mai 2015 14:56

Cristin-prosjekt-ID: 469953
Sist endret: 18. mai 2015 14:56
Prosjekt

Bruk av tvang uten døgnopphold i norske ACT team

prosjektleder

Torleif Ruud
ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Sykehuset Innlandet HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av tvang uten døgnopphold i norske ACT team

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torleif Ruud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved FOU psykisk helsevern forskning ved Akershus universitetssykehus HF

Hanne Kilen Stuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF

Anne Landheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 3 av 3