Cristin-prosjekt-ID: 472763
Sist endret: 28. september 2015 15:12

Cristin-prosjekt-ID: 472763
Sist endret: 28. september 2015 15:12
Prosjekt

Creative Power

prosjektleder

Knut Sogner
ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2014 Slutt: 30. juni 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Creative Power

Vitenskapelig sammendrag

Den engelskspråklige kortversjonen av Elkems historie, Creative Power, skal oppdateres frem til 2014. Oppdraget skal munne ut i en publikasjon av omtrent samme størrelse som den opprinnelige (engelske) utgaven.

Tidligere utgivelser:
Sogner og Nordenborg: Skaperkraft: Elkem gjennom 100 år : 1904-2004, Messel forlag, 2003.
Sogner: Creative power: Elkem 100 years : 1904-2004

Tittel

Creative Power

Vitenskapelig sammendrag

The English short version of Elkem's history, Creative Power, to be updated until 2014 and will culminate in a publication of similar size as the original edition.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Sogner

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Constructive power. Elkem 1904-2004.

Sogner, Knut. 2008, Palgrave Macmillan. BIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 2 av 2