Cristin-prosjekt-ID: 473069
Sist endret: 22. september 2015 13:41

Cristin-prosjekt-ID: 473069
Sist endret: 22. september 2015 13:41
Prosjekt

Kongsberg Våpenfabrikks historie, bind 3

prosjektleder

Knut Sogner
ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomisk historie

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 31. august 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kongsberg Våpenfabrikks historie, bind 3

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et bokprosjektet som omhandler Kongsberg Gruppens historie for perioden 1987-2014.

Tittel

The history of the Kongsberg Group, vol 3

Vitenskapelig sammendrag

This is a book project concerning Kongsberg Group's history in the period 1987-2014.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Sogner

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI

Tine Petersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Strategiske samspill: Kongsberg Gruppens historie 1987-2014.

Sogner, Knut; Petersen, Tine. 2014, Pax Forlag. BIVitenskapelig monografi
1 - 1 av 1