Cristin-prosjekt-ID: 473079
Sist endret: 22. september 2015 13:47

Cristin-prosjekt-ID: 473079
Sist endret: 22. september 2015 13:47
Prosjekt

Sparebankforeningens historie

prosjektleder

Lars Thue
ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomisk historie

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2011 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sparebankforeningens historie

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet ”Forankring og forandring. Sparebanker i samarbeid og konkurranse 1822-1914-2014” tar for seg sparebanknæringens utvikling i en bred økonomisk, politisk og samfunnsmessig kontekst. Det legges særlig vekt på bakgrunnen for, karakteren av og virkningene av det skiftende samarbeidet mellom sparebankene. Dette samarbeidet er trolig en av grunnene til at sparebanknæringen har stått sterkere i Norge enn i de fleste andre land.

Prosjektet resulterte i et historieverk som er egnet til å markere Sparebankforeningens 100-års jubileum i 2014.

Tittel

The history of the Norwegian Savings Banks Association

Vitenskapelig sammendrag

he project "Anchoring and Change. Savings banks in cooperation and competition 1822-1914-2014 " deals with the savings bank industry's development in a broad economic, political and social context. Particular emphasis is placed on the background, character and effects of the changing partnership between the savings banks. This cooperation is probably one of the reasons why the savings bank industry has been stronger in Norway than in most other countries.

The project resulted in a history book that is suitable to mark the Savings Banks Association's 100-year anniversary in 2014.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Thue

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Å konstruere sparebankenes historie.

Thue, Lars. 2014, Sparebankbladet. BIPopulærvitenskapelig artikkel

Forandring og forankring. Sparebankene i Norge 1822-2014.

Thue, Lars. 2014, Universitetsforlaget. BIVitenskapelig monografi

Sparebankforeningens samarbeid med tyskerne.

Thue, Lars. 2013, Sparebankbladet. BIPopulærvitenskapelig artikkel

"Sløydlæreren" som ble byggmester. Sparebankforeningens storhetstid 1965-1984.

Thue, Lars. 2013, Sparebankbladet. BIPopulærvitenskapelig artikkel

Sparebankene som kvinnefrigjørere.

Thue, Lars. 2013, Sparebankbladet. BIPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »