Cristin-prosjekt-ID: 473337
Sist endret: 9. juni 2017 14:24

Cristin-prosjekt-ID: 473337
Sist endret: 9. juni 2017 14:24
Prosjekt

Storebrands historie

prosjektleder

Sverre August Christensen
ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomisk historie

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2011 Slutt: 1. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Storebrands historie

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet skal munne ut i et faglitterært verk som skal gi en fyldig dekning av Storebrands historie fra 1847 og fram til i dag. Storebrand skal feire 250-års jubileum i 2017. Perioden fra 1767 – 1847 vil bli gitt en kortere omtale i dette prosjektet. Utgivelse er planlagt senest i 2018.

Tittel

The history of Storebrand

Vitenskapelig sammendrag

This book project aims to give a scholarly account of Storebrand’s history, from 1847 – 2016. Storebrand will celebrate its 250 years anniversary in 2017. The period from 1767 – 1847 will be given a shorter description in this project. The history is supposed to be published no later than 2018.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre August Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI

Trond Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøyskolen BI
Aktiv cristin-person

Espen Ekberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder

Christine Myrvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI
1 - 4 av 4