Cristin-prosjekt-ID: 473981
Sist endret: 22. september 2015, 12:27

Cristin-prosjekt-ID: 473981
Sist endret: 22. september 2015, 12:27
Prosjekt

Short term capital

prosjektleder

Øyvind Norli
ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økonomi

Kategorier

Prosjektkategori

  • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. januar 2008 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Short term capital

Vitenskapelig sammendrag

The project will study how turmoil in one market affects liquidity, pricing and volatility in another market. We are particularly interested in studying how the behavior of foreign investors affects the stock market, the fixed income market and the foreign exchange market.

Tittel

Short term capital

Vitenskapelig sammendrag

Målsettingen med prosjektet er å studere en rekke spørsmål som sammen kan gi oss bedre forståelse for hvordan uro i et marked påvirker likviditet, prising og volatilitet i et annet market. Vi er spesielt interessert i å studere hvordan utlendingers investeringsatferd påvirker aksjemarkedet, rentemarkedet og valutamarkedet. En bedre forståelse av dette vil blant annet sette oss i stand til å si noe om hvorvidt utlendinger påvirker norske bedrifters tilgang på kapital og deres kapitalkostnad.

Vi ønsker å studere hvorvidt utlendinger er mer tilbøyelig til å selge seg ut i perioder med høy volatilitet i markedet og om de som gruppe er med på å forårsake volatilitet og mangel på likviditet. Det vil også være relevant å studere om utlendinger konsentrerer seg om spesielle sektorer og hvorvidt de er mer kortsiktige i sin investeringshorisont enn norske eiere. Som gruppe av investorer er det interessant å sammenligne utlendingers atferd med norske individuelle investorer og norske institusjonelle investorer.

Handel basert på automatiske handleregler har økt kraftig de senere år i aksje-, rente- og valutamarkeder. Hedgefondene er blant de mest aktive brukerne av slike handleregler. Vi foreslår å bruke valutadata og data fra Oslo Børs for å undersøke hvordan denne typen handel påvirker likviditet og volatilitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Norli

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI
1 - 1 av 1