Cristin-prosjekt-ID: 473997
Sist endret: 14. desember 2018 14:06

Cristin-prosjekt-ID: 473997
Sist endret: 14. desember 2018 14:06
Prosjekt

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.837.851
 • EØS - Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
  Prosjektkode: PL12-0001

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Omsorgsteknologi • Velferdsteknologi

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2013 Slutt: 30. april 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av radarbasert omsorgsteknologi for eldre og personer med redusert funksjon (RADCARE)

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet skal bidra til at Polen kan bygge videre på de erfaringer som er gjort i Norge i forhold til bruk av omsorgsteknologi, og til at Norge kan bygge videre på den tekniske kompetansen som er i Polen.

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn  

Behovet for forskning og utvikling av ny teknologi i omsorgstjenestene til eldre øker i takt med den aldrende befolkningen i Europa. Det gjør også behovet for mer sammensatte tjenester til skrøpelige eldre og til personer med omfattende funksjonsnedsettelser.

Europas aldrende befolkning er et resultat av bedre levekår for stadig flere. Når stadig flere blir stadig eldre vil antallet personer som har bruk for omfattende velferdstjenester øke. Dette skaper nye utfordringer for helse- og omsorgstjenestene.

Det er allerede satset mye på utvikling av omgivelsesteknologi i Norge og det er tatt i bruk mange steder i landet. I Polen har man enda ikke tatt denne type teknologi i bruk på omsorgsfeltet. Dette prosjektet vil bidra til at:

 1. Polen kan bygge videre på de erfaringer som er gjort i Norge i forhold til bruk av omsorgsteknologi.
 2. Norge kan bygge videre på den tekniske kompetansen som er i Polen. Warszawa teknologiske universitet (WUT) har høy kompetanse på elektronikk og informasjonsteknologi.

Warszawa teknologiske universitet skal utvikle ny teknologi som kan brukes til enkel diagnostisering og forebygging av potensielt helsefarlige situasjoner i private hjem. Teknologien kan også brukes for sosiale formål.

 

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom det polsk-norske forskningssamarbeidet og Polsk senter for forskning og utvikling ved hjelp av midler fra EØS og Norges forskningsråd.

Tildeling HVL: 3 127 187

Prosjektleder i Polen

Professor dr. Wiesław Winiecki, Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Metode

Metode

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Warszawa teknologiske universitet og Høgskolen i Bergen (HiB). Det er utarbeidet 3 arbeidspakker i prosjektet.

Arbeidspakke 1: Systemdesign (hardware)

Hovedmålet for denne arbeidspakken er å utvikle utstyret (hardware) som består av radar, antenner og prosesseringsenheter. Arbeidspakken forutsetter tett samarbeid mellom WUT og teknologimiljøet på HiB, og er utgangspunkt for arbeidspakke 2.

Leder av arbeidspakke 1 er professor Yevhen Yashchyshyn (Eugeniusz Jaszczyszyn), WUT.

Arbeidspakke 2: Systemutvikling (software)

Hovedmålet for denne arbeidspakken er å utvikle algoritmer for å gjenkjenne og tolke radarsignaler fra et rom, som menneskelig bevegelse og utvalgte kroppslige funksjoner (bevegelse, pust, hjerteslag). Avanserte MATLAB-beregninger vil brukes for å simulere av hva som foregår i det rommet som blir observert. Sanntidseksperimenter skal gjennomføres, og det skal beregnes hva som er minste mengde informasjon fra sensorene for å få tilstrekkelig og nødvendig kunnskap om den personen som blir observert. Eksperimenter skal utføres i omsorgslabben ved HiB.

Leder av arbeidspakke 2 er WP-leader Professor Roman Z. Morawski, WUT.

Arbeidspakke 3: Systemintegrasjon og verifikasjon

Verifisering av systemets funksjonalitet skal utføres i miljøer som er nærmest mulig virkelige situasjoner. Bevegelse og utvalgte kroppslige funksjoner skal kunne indentifiseres når teknologien fungerer slik den skal.

Leder av arbeidspakke 3 er professor Frode Fadnes Jacobsen

Tittel

Care support for elderly and disabled people by radar sensor technology (RADCARE)

Populærvitenskapelig sammendrag

This project will contribute to new knowledge in Poland about Norway's experiences with care technology, as well as transfer knowlegde about the advanced electronic and information systems in Poland, which may enhance care technology development in Norway.

Vitenskapelig sammendrag

Background

The need for research and development on new technology in care services for elderly people relates to the present ageing of the European population and to increased needs for complex care services due to the rising number of frail and sick elderly.

Although ageing of the population is a positive and unique result of a rising standard of living, this creates challenges pertaining to care of elderly, in particular with dementia.

Development mentioned has high political priority in Norway right now. First implementations are already being carried out, but when Poland is concerned – this is still not the area where enough attention is granted.

Poland shall benefit by learning from Norway’s experiences. Warsaw University of Technology (WUT) has complementary hi-tech competence in advanced electronic and information systems which on the other hand may very well enhance care technology development in Norway.

A ground technology for modern diagnostics and prevention will be developed at WUT. Such technologies may increase safety for the elderly and help them to live more independent lives in own homes. Some social aspects will also be improved indirectly.

Objectives

The primary objective is to examine new possibilities for employing a sensor system based on impulse radar technology. Target fields are preventive care and diagnosis of different health conditions.

Advantages: A method of observation of human beings alternative to that where visual cameras are deployed, non-invasive measurements of human body movements, and selected bodily functions. Needs of work environment in the nursing home sector will be examined and applications of radar sensors able to fulfill them identified. The research results will also be useful in care support towards disabled people and in diagnostics of bodily functions for all people.

 

Financing and project site

The project is financed by EEA grants and Norway grant, through the Polish-Norwegian Research Programme and the Polish National Centre for Research and Development.

 

Project leader in Poland

Professor dr. Wiesław Winiecki, at Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Metode

Methods

Basic research will be performed in multidisciplinary cooperation between Warsaw University of Technology (WUT) and Bergen University College (BUC). The study has three work packages.

WP 1: System design

The main objectives of this work package are to design antennas for radar sensor and to develop embedded hardware platform. This objective also involves intensive communication on system assumptions between WUT and BUC partners. Recognition of preliminary factors that can influence next phases will be discovered. The model of hardware platform consisting of radar, antennas and processing unit will be delivered.

WP-leader: Professor Yevhen Yashchyshyn (Eugeniusz Jaszczyszyn), WUT.

WP 2: System development

The main objectives of this work package are to recognize and analyse the parameters of radar signals in the room environment. Detection of bodily functions will be examined and various algorithms for identification will be developed.

Advanced Matlab emulation will be applied to boost the research and simulation reports will be delivered. For the purpose of this phase, embedded hardware (see Work Package 1) and software platform will be designed to carry out real time experiments. Minimal platform requirements to fulfil signal processing constraints will be documented. This objective also involves intensive communication on system assumptions between WUT and BUC partners. As a result, working model of the system for laboratory tests of assumed functionality will be suggested. The model will be tested and validated in patient's close-to-real environment in BUC, Norway (see Work Package 3).

WP-leader: Professor Roman Z. Morawski, WUT.

WP 3: System integration and verification

Verification of the system model functionality in close to realistic environment at BUC, i.e. for identification of bodily movements and select bodily functions.

WP-leader: Professor Frode Fadnes Jacobsen, Centre for Care Research Western Norway, BUC.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Tomasz Ciamulski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tobba Therkildsen Sudmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Ingebjørg Træland Børsheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Knut Øvsthus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5